วันเสาร์, ตุลาคม 31, 2020
หน้าแรก ข่าวด่วน การเมือง "อนาคตใหม่" มีมติขับ "ศรีนวล" และอีก 3 ส.ส. ที่โหวตสวนพรรค เตรียมนำเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคพรุ่งนี้

“อนาคตใหม่” มีมติขับ “ศรีนวล” และอีก 3 ส.ส. ที่โหวตสวนพรรค เตรียมนำเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคพรุ่งนี้

เพจ ThaiPBS News รายงานว่า วันนี้ (16 ธ.ค.2562) นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า ที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2562 ของพรรคอนาคตใหม่ มีมติให้ขับ 4 ส.ส.ที่ลงมติสวนมติของพรรค ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคด้วยมติ 250 ต่อ 5 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง โดยเหตุผลของการลงมติขับไล่ นอกจากกรณีการโหวตสวนมติพรรคซ้ำซากหลายครั้งแล้ว ยังมีกรณีที่ ส.ส.ให้สัมภาษณ์แล้วเกิดผลกระทบต่อพรรค

โดยหลังจากนี้จะมีการนำมติดังกล่าวเสนอเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค และส.ส.ของพรรค ในวันพรุ่งนี้ (17 ธ.ค.) เวลา 10.00 น. เพื่อให้พิจารณาขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ซึ่งจะต้องใช้เสียง ส.ส.และกรรมการบริหารพรรค 3 ใน 4 เบื้องต้นคาดว่าที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค และส.ส.จะยืนตามมติที่ประชุมสามัญข้างต้น

โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ตั้งข้อสังเกตว่า หากกรรมการบริหารพรรคมีมติ จะต้องดูว่าพรรคไหนจะรับ ส.ส.กลุ่มนี้เข้าพรรค  เนื่องจากอาจจะกระทบต่อ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคนั้นๆ เมื่อมีการคำนวณใหม่จากการจัดเลือกตั้งซ่อมเหตุจากการทุจริตเลือกตั้ง ด้วยเพราะคะแนนของ ส.ส.ทั้ง 4 คนนั้นเป็นคะแนนที่อยู่กับพรรค 162,693 คะแนน เมื่อคำนวนใหม่แล้ว ส.ส.พึงมีของพรรคอาจทะให้ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้น แม้ 4 ส.ส.นี้จะออกไป โดยในวันพรุ่งนี้หลังที่ประชุม ส.ส.และกรรมการบริหารพรรคมีมติจะแถลงข่าวอีกครั้ง
ทั้งนี้ 4 ส.ส.ประกอบด้วย
1. น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เขต 8 จ.เชียงใหม่
2.นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.เขต 2 จันทบุรี
3.พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.เขต 1 จันทบุรี
4.น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.เขต 7 จ.ชลบุรี

ขณะที่ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงกรณีที่ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เขต 8 จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ส.ส.ที่ถูกขับออกจากสมาชิกภาพของพรรคอนาคตใหม่ว่า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 บัญญัติไว้ว่า “สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อ (9) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ในกรณีเช่นนี้ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายใน 30 วันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ผล 30 วันดังกล่าว”
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ยังระบุอีกว่า มี 4 ข้อที่ต้องพิจารณา คือ
1. มติที่ประชุมวิสามัญของพรรคอนาคตใหม่วันนี้ ไม่ใช่มติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่ จึงต้องมีการประชุมอีกครั้งของกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมกัน จึงจะถือว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา101(9)
2. หากที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ จึงจะถือว่าคุณศรีนวลฯขาดจากการเป็นสมาชิกภาพพรรคอนาคตใหม่ ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นภายใน 30 วันนับแต่วันที่พรรคอนาคตใหม่มีมติ ไม่เช่นนั้นจะขาดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
3. จะไม่มีการคำนวณคะแนนแบบบัญชีรายชื่อใหม่
4. จะไม่มีการเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่คุณศรีนวลฯ สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นไม่ทันตามกำหนด
ข่าว : ThaiPBS News / กกต.เชียงใหม่
ภาพ : แฟ้มภาพ

- Advertisment -

Most Popular

ยี่เป็งเชียงใหม่บวงสรวงแม่น้ำปิง-เจดีย์ขาว จากฝนตกท้องฟ้าเปิดแดดออกทันที

งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2563 เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบพิธีพิธีบวงสรวงแม่น้ำปิงขอขมาพระแม่คงคา และบวงสรวงเจดีย์ขาวอนุสรณ์สถานลำรึกปู่เปียงพลีชีพปกป้องเมือง จากฝนตกฟ่ามืดครึ้มทันทีที่เริ่มบวงสรวงท้องฟ้าเปิดแดดออกทันที เช้าวันนี้ นายทัศนัย บูรณะปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ดวงวิญญาณของเจ้าดารารัศมี ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรให้การจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งประจำปี 2563 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก่อนที่จะประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และผูกผ้ามงคลสีทองรอบเจดีย์ขาว บูชาดวงวิญญาณของปู่เปียง ผู้ที่เคยสละชีวิตรักษาเมืองเชียงใหม่ไว้ เมื่อครั้งที่กองทัพพม่ายกทัพมาตีเชียงใหม่และได้ท้าประลองแข่งขันดำน้ำในแม่น้ำปิงกับ ซึ่งปู่เปียง...

Into the woods cafe’ @ halloween

Into the woods cafe' @ halloween ร้านกาแฟเชียงใหม่สุดเก๋ตกแต่งร้านสไตล์เทพนิยาย จัดเมนูพิเศษน่ารักชวนขนลุกรับเทศกาลฮาโลวีน Into the Woods Cafe ร้านกาแฟและเบเกอรี่ ย่านถนนพระปกเกล้า ใกล้ประตูช้างเผือก ในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นร้านสุดเก๋ตกแต่งทั่วทั้งร้านสไตล์เทพนิยายราวกับหลุดไปอยู่ในโลกนิทาน เป็นอีกหนึ่งร้านที่ร่วมสร้างสีสันในช่วงเทศกาลฮาโลวีน นี้ด้วยการตกแต่งร้านเพิ่มเติม รวมทั้งจัดเมนูพิเศษทั้งขนมและเครื่องดื่มให้ได้บรรยากาศเข้ากับช่วงเทศกาลฮาโลวีนด้วย เช่น วุ้นลูกตา,คัพเค้กสมอง,คุกกี้นิ้วมือ หรือ...

งานยี่เป็งในรูปแบบใหม่เฝ้าระวังโควิดงดขบวนแห่แต่จอดให้ชมรอบคูเมือง

เชียงใหม่ประดับตกแต่งเมืองพร้อมจัดงานประเพณียี่เป็งประจำปี2563แล้ว นายกเทศมนตรีระบุคงทุกกิจกรรมหลักมุ่งสืบสานวัฒนธรรมแม้ปรับรูปแบบเนื่องจากโควิด-19เพื่อความเหมาะสม รับสภาพบรรยากาศไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาและเม็ดเงินน่าจะหายไป50% รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าตามจุดต่างๆ รอบเมืองเชียงใหม่ได้ถูกประดับตกแต่งสร้างบรรยากาศเตรียมพร้อมสำหรับการจัดงานประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2563แล้ว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30ต.ค.-1พ.ย.63 โดยการจัดงานยังคงมุ่งเน้นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และมีกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งการต๋ามผางประตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง,การจัดลานโคมล้านนา,ซุ้มสาธิตภูมิปัญญา,การประกวดหนูน้อย เทพีและเทพบุตรยี่เป็ง รวมทั้งการลอยกระทงและการประดับโคมำหตกแต่งเมือง อย่างไรก็ตามในส่วนของการจัดขบวนแห่กระทงใหญ่ ประกวดชิงถ้วยพระราชทาน ที่เป็นไฮไลต์ของการจัดงานนั้น มีการปรับรูปแบบจากเดิมที่แห่ไปตามถนนท่าแพถึงริมน้ำปิงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นจอดจัดแสดงอยู่ตามจุดต่างๆ 7จุดรอบเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ลานประตูท่าแพ,ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์,ลานประตูช้างเผือก,ประตูสวนดอก,แยกตลาดสมเพชร,ประตูเชียงใหม่ และหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กิจกรรมหลักของการจัดงานประเพณียี่เป็งในปีนี้ยังมุ่งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเช่นเดิม แต่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของขบวนแห่กระทงใหญ่เป็นจอดตามจุดต่างๆ 7จุดรอบเมืองเชียงใหม่ ในวันที่31ต.ค.-1พ.ย.63...

สุดอลังพรมดอกไม้หลากสีเปิดงานดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว

เกษตรแม่ริมเปิดฤดูการท่องเที่ยวดอกไม้บานที่เหมืองแก้วครั้งที่ 2 ชวนนักท่องเที่ยวชมดอกไม้งามหลากสีสันหลายสายพันธุ์ ส่งเสริม เกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้เพื่อการค้ารายการท่องเที่ยวครบวงจร เผยปีก่อนแห่เที่ยววันละ5,000คน รายได้สะพัด100ล้าน วันนี้(29ต.ค.63)ที่สวนดอกไม้ I love Flower Farm ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤตพล รชตเมธานนท์ ปลัดอำเภอแม่ริม พร้อมด้วยนางสาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม ร่วมกันทำพิธีเปิดฤดูการท่องเที่ยวดอกไม้บานที่เหมืองแก้วครั้งที่ 2 ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่...