วันเสาร์, ตุลาคม 31, 2020
หน้าแรก ข่าวด่วน การศึกษา ม.แม่โจ้แถลงความสำเร็จ"ปลูกกัญชาอินทรีย์ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์" ในระดับอุตสาหกรรม

ม.แม่โจ้แถลงความสำเร็จ”ปลูกกัญชาอินทรีย์ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” ในระดับอุตสาหกรรม

ม.แม่โจ้ แถลงความสำเร็จการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระดับอุตสาหกรรม ตามความร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ระบบอินทรีย์เป็นแห่งแรก พบต้นทุนต่ำสุด แต่ได้ผลผลิตที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ “อนุทิน”เตรียมนำเก็บเกี่ยวรุ่นแรก 15ม.ค.63 คาดผลผลิตรวมกว่า10ตัน


วันนี้(6ม.ค.63) ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร. วีรพล ทองมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้, นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์อิสระ เจียวิริยบุญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ศาสตราจารย์ ดร. อาณัฐ ตันโช หัวหน้าโครงการผลิตดอกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมกันเปิดแถลงข่าว ความสำเร็จโครงการปลูกและเก็บเกี่ยวกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 12,000 ต้น ในระบบเกษตรอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า โครงการปลูกและเก็บเกี่ยวกัญชาเพื่อทางการแพทย์ในระบบอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงสาธารณสุข โดยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบหมายให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง กรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโครงการ ปลูกและเก็บเกี่ยวกัญชาเพื่อทางการแพทย์ 12,000 ต้น ในระบบเกษตรอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กระทั่งเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 62 และในวันที่ 4 ก.ย. 62 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการพืชเสพติดให้ปลูกกัญชา รุ่นแรกได้จำนวน 12,000 ต้น โดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับจากกรมการแพทย์ ชื่อพันธุ์อิสระ 01 (ISSARA 01) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีสาร CBD และ THC ระดับสมดุล และในวันที่ 21 ก.ย.62 นายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางมาเยี่ยมชม และปลูกกัญชาต้นแรกในโรงเรือนอัจฉริยะ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ขณะที่ศาสตราจารย์ ดร.อาณัฐ ตันโช ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า การปลูกกัญชาตามโครงการปลูกและเก็บเกี่ยวกัญชาเพื่อทางการแพทย์ 12,000 ต้น ในระบบเกษตรอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น ถือว่าเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการปลูกกัญชาระบบเกษตรอินทรีย์ ในระบบอุตสาหกรรม กัญชาพันธุ์อิสระ 01 นั้นเป็นกัญชาพันธุ์ไทยแท้ 100% ส่วนวิธีการปลูกนั้นเป็นการปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ Smart Organic Farming ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จาก IFOAM และ USDA

ทั้งนี้การปลูกกัญชารุ่นแรก 12,000 ต้นนั้น ได้ปลูกในโรงเรือนพื้นที่ 3,400 ตรม. โดยปลูกในระยะชิด ด้วยการจัดทรงต้น การจัดเตรียมธาตุอาหารพืชในระบบอินทรีย์ การจัดให้มีแสงปกติ และมีการเพิ่มระยะเวลาการให้แสงเพื่อยืดระยะเวลาการเจริญเติบโตเพื่อให้ลำต้นสมบูรณ์ก่อนมีช่อดอก การจัดสารชีวพันธ์ในการกำจัดศัตรูพืช เพื่อควบคุมโรคและแมลง และใช้วัสดุอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ในรูปของเหลวที่เน้นธาตุอาหารที่จำเป็นของกัญชาในระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ และเน้นการกระตุ้นให้ออกดอกด้วยฉี่ไส้เดือนดินจากสายพันธ์ท้องถิ่นไทย ซึ่งผลิตจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นอกจากนี้ศาสตราจารย์ ดร.อาณัฐ กล่าวด้วยว่า การปลูกกัญชาในโครงการดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่สามารถปลูกกัญชาระบบเกษตรอินทรีย์ ในระดับอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของเอเชีย โดยใช้กัญชาพันธุ์ไทยแท้ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ และเป็นต้นกัญชาที่มีลักษณะที่สมบูรณ์ ที่มีความสูงกว่ามาตรฐานและใช้เทคโนโลยีในการทำให้ต้นกัญชาที่ปลูกเป็นเพศเมียมากที่สุดและสามารถออกดอกประมาณ 8 ช่อต่อ 1 ต้น โดยแต่ละช่อจะมีน้ำหนักประมาณ 250 กรัมขึ้นไป จนถึง 1 กิโลกรัม และที่สำคัญคือ มี สาร CBD และ THC ที่มีสัดส่วนเท่ากันซึ่งเหมาะสมในการเอาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มากที่สุด
ขณะเดียกันพบว่าการปลูกกัญชาตามโครงการความร่วมมือนี้มีจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือมีต้นทุนการผลิตต่อต้นถูกที่สุด โดยค่าใช้จ่ายในการปลูกต่อต้นเฉลี่ยต้นละไม่เกิน 750 บาทเท่านั้น โดยไม่รวมต้นทุนโรงเรือน ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในปัจจุบัน สำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชาตามโครงการนี้นั้น คาดว่าในการปลูกครั้งแรกนี้จะได้ผลผลิตดอกกัญชาสดไม่น้อยกว่า 10,000 กิโลกรัมหรือ 10 ตัน เพื่อส่งมอบให้กรมการแพทย์และองค์การเภสัชกรรม และในวันที่ 15 ม.ค. 63 นี้ นายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะเดินทางมาตัดช่อกัญชาช่อแรกที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย
ด้านนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผลผลิตที่ได้จากความร่วมมือในครั้งนี้ จะได้น้ำมันกัญชาเกรดทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานครบวงจรตั้งแต่การปลูก การสกัดเป็นยาซึ่งกรมการแพทย์จะได้นำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยควบคู่ไปกับการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการปลูกกัญชาในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในการพัฒนากัญชาสายพันธุ์ไทยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และถือว่าค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจที่กัญชาที่ปลูกได้นี้มีสาร CBD และ THC ที่มีสัดส่วนเท่ากันเหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์
ส่วนนายแพทย์อิสระ เจียวิริยบุญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กล่าวว่า ผลผลิตกัญชาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จากการปลูกตามโครงการนี้ในครั้งแรกนี้น่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตสดได้ทั้งสิ้นประมาณ 10,000 กิโลกรัม หรือประมาณ 10 ตัน ซึ่งจะทำเป็นผลผลิตแห้งได้ประมาณ 1 ตัน หรือ 1,000 กิโลกรัม โดยในจำนวนนี้ 400 กิโลกรัม จะมีการมอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาวิจัยพัฒนาตำรับยาไทยเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีต่อไปและให้มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาวิจัยในเรื่องฤทธิ์ของสารที่มีผลต่อเซลล์ด้วย ส่วนอีก 600 กิโลกรัม จะส่งมอบให้กรมการแพทย์เพื่อนำไปสกัดผลิตเป็นยาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

- Advertisment -

Most Popular

ยี่เป็งเชียงใหม่บวงสรวงแม่น้ำปิง-เจดีย์ขาว จากฝนตกท้องฟ้าเปิดแดดออกทันที

งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2563 เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบพิธีพิธีบวงสรวงแม่น้ำปิงขอขมาพระแม่คงคา และบวงสรวงเจดีย์ขาวอนุสรณ์สถานลำรึกปู่เปียงพลีชีพปกป้องเมือง จากฝนตกฟ่ามืดครึ้มทันทีที่เริ่มบวงสรวงท้องฟ้าเปิดแดดออกทันที เช้าวันนี้ นายทัศนัย บูรณะปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ดวงวิญญาณของเจ้าดารารัศมี ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรให้การจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งประจำปี 2563 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก่อนที่จะประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และผูกผ้ามงคลสีทองรอบเจดีย์ขาว บูชาดวงวิญญาณของปู่เปียง ผู้ที่เคยสละชีวิตรักษาเมืองเชียงใหม่ไว้ เมื่อครั้งที่กองทัพพม่ายกทัพมาตีเชียงใหม่และได้ท้าประลองแข่งขันดำน้ำในแม่น้ำปิงกับ ซึ่งปู่เปียง...

Into the woods cafe’ @ halloween

Into the woods cafe' @ halloween ร้านกาแฟเชียงใหม่สุดเก๋ตกแต่งร้านสไตล์เทพนิยาย จัดเมนูพิเศษน่ารักชวนขนลุกรับเทศกาลฮาโลวีน Into the Woods Cafe ร้านกาแฟและเบเกอรี่ ย่านถนนพระปกเกล้า ใกล้ประตูช้างเผือก ในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นร้านสุดเก๋ตกแต่งทั่วทั้งร้านสไตล์เทพนิยายราวกับหลุดไปอยู่ในโลกนิทาน เป็นอีกหนึ่งร้านที่ร่วมสร้างสีสันในช่วงเทศกาลฮาโลวีน นี้ด้วยการตกแต่งร้านเพิ่มเติม รวมทั้งจัดเมนูพิเศษทั้งขนมและเครื่องดื่มให้ได้บรรยากาศเข้ากับช่วงเทศกาลฮาโลวีนด้วย เช่น วุ้นลูกตา,คัพเค้กสมอง,คุกกี้นิ้วมือ หรือ...

งานยี่เป็งในรูปแบบใหม่เฝ้าระวังโควิดงดขบวนแห่แต่จอดให้ชมรอบคูเมือง

เชียงใหม่ประดับตกแต่งเมืองพร้อมจัดงานประเพณียี่เป็งประจำปี2563แล้ว นายกเทศมนตรีระบุคงทุกกิจกรรมหลักมุ่งสืบสานวัฒนธรรมแม้ปรับรูปแบบเนื่องจากโควิด-19เพื่อความเหมาะสม รับสภาพบรรยากาศไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาและเม็ดเงินน่าจะหายไป50% รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าตามจุดต่างๆ รอบเมืองเชียงใหม่ได้ถูกประดับตกแต่งสร้างบรรยากาศเตรียมพร้อมสำหรับการจัดงานประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2563แล้ว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30ต.ค.-1พ.ย.63 โดยการจัดงานยังคงมุ่งเน้นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และมีกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งการต๋ามผางประตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง,การจัดลานโคมล้านนา,ซุ้มสาธิตภูมิปัญญา,การประกวดหนูน้อย เทพีและเทพบุตรยี่เป็ง รวมทั้งการลอยกระทงและการประดับโคมำหตกแต่งเมือง อย่างไรก็ตามในส่วนของการจัดขบวนแห่กระทงใหญ่ ประกวดชิงถ้วยพระราชทาน ที่เป็นไฮไลต์ของการจัดงานนั้น มีการปรับรูปแบบจากเดิมที่แห่ไปตามถนนท่าแพถึงริมน้ำปิงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นจอดจัดแสดงอยู่ตามจุดต่างๆ 7จุดรอบเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ลานประตูท่าแพ,ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์,ลานประตูช้างเผือก,ประตูสวนดอก,แยกตลาดสมเพชร,ประตูเชียงใหม่ และหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กิจกรรมหลักของการจัดงานประเพณียี่เป็งในปีนี้ยังมุ่งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเช่นเดิม แต่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของขบวนแห่กระทงใหญ่เป็นจอดตามจุดต่างๆ 7จุดรอบเมืองเชียงใหม่ ในวันที่31ต.ค.-1พ.ย.63...

สุดอลังพรมดอกไม้หลากสีเปิดงานดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว

เกษตรแม่ริมเปิดฤดูการท่องเที่ยวดอกไม้บานที่เหมืองแก้วครั้งที่ 2 ชวนนักท่องเที่ยวชมดอกไม้งามหลากสีสันหลายสายพันธุ์ ส่งเสริม เกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้เพื่อการค้ารายการท่องเที่ยวครบวงจร เผยปีก่อนแห่เที่ยววันละ5,000คน รายได้สะพัด100ล้าน วันนี้(29ต.ค.63)ที่สวนดอกไม้ I love Flower Farm ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤตพล รชตเมธานนท์ ปลัดอำเภอแม่ริม พร้อมด้วยนางสาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม ร่วมกันทำพิธีเปิดฤดูการท่องเที่ยวดอกไม้บานที่เหมืองแก้วครั้งที่ 2 ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่...