(11 ม.ค.63) ผลงานศิลปะ 26 ชิ้น จากศิลปินร่วมสมัย ในนาม”กลุ่มศิลปินเพื่อลมหายใจ” ถูกนำมาจัดแสดง และขึ้นเวทีประมูล ที่โครงการ One Nimman เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ ART Auction for AIR เพื่อระดมทุนสำหรับให้กับสภาลมหายใจเชียงใหม่ นำไปเป็นค่าดำเนินการเคลื่อนไหวแก้ปัญหาฝุ่นละอองในเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนืออย่างจริงจัง โดยมีนายติรวัฒน์ สุจริตกุล ที่ปรึกษากองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาร่วมงานด้วย

นายคามิน เลิศชัยประเสริฐ ตัวแทนกลุ่มศิลปินเพื่อลมหายใจ ระบุว่า เป้าหมายของกิจกรรม คือต้องการนำเงินทุกบาท ที่ได้จากการประมูล มอบให้กับสภาลมหายใจเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาฝุ่น เคลื่อนไหว ผลักดัน ให้เกิดการแก้ไขปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง และระยะยาว ขระเดียวกันในมุมของนักศิลปะ เป็นการแสดงพลังและจุดยืน ในการมีส่วนร่วมต่อการแก้ปัญหาฝุ่นควันในอากาศ (pm 2.5) ที่เรื้อรังมากว่า 10 ปี
นายคามิน ยังระบุอีกว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้ ทางกลุ่มฯ มีแผนจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควัน โดยจะเชิญนักวิชาการ และผู้ที่มีความรู้ มาบรรยายให้ทราบถึงสาเหตุ และการแก้ปัญหา ขณะที่ช่วงเดือนเมษายน 2563 มีแผนเชิญศิลปินที่สร้างสรรค์ผลเกี่ยวกับเรื่องอากาศ มาร่วมแสดงงานศิลปะ ที่หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ โดยจะเลือกผลงานที่สอดคล้องกับปัญหาฝุ่นควันมาจัดแสดง เพื่อสื่อสาร กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน รู้และเข้าใจปัญหานี้

นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ สภาลมหายใจเชียงใหม่ ระบุว่า ทุกภาคส่วนต้องยอมรับ ว่าตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา “ปัญหาฝุ่นควันแก้ไม่ได้” เมื่อเกิดขึ้นจากทุกคน สร้างผลกระทบกับทุกคน เราทุกคนจึงจำเป็นต้องมีส่วนร่วม ที่ไม่ใช่รอให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแก้ปัญหา การสื่อสารผ่านงานศิลปะเป็นอีกทางหนึ่ง ในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ทางสภาลมหายใจเชียงใหม่ จะนำทุนที่ได้รับ ไปวางแผนร่วมกับชาวบ้านในชนบทและบนดอย เพื่อลดฝุ่นควันทั้งระบบแบบบูรณการ ทั้งดูแลป่า ทำแนวกันไฟ ดับไฟ ตลอดถึงทำกิจกรรมเพื่อลดฝุ่นควัน ส่วนในเมือง จะมีการรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ส่งเสริมการปั่นจักรยาน จัดกิจกรรม Car Free Day ทุกเดือน หรือทุกสัปดาห์ ขณะที่ระดับนโยบาย จะร่วมผลักดันให้การพูดคุย ทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันร่วมกัน
นายชัชวาลย์ ระบุอีกว่า แนวทางทั้งหมดนี้ “ไม่มีคนหรือหน่วยงานไหน ทำเพียงลำพังได้” ต้องอาศัยความร่วมจากทุกฝ่าย ทั้งทางกฎหมาย และทางสังคม ซึ่งสภาลมหายใจเชียงใหม่ เชื่อมั่นมาตลอดว่า ปัญหานี้จะแก้ได้ เราทุกคนจะต้องช่วยกัน เพื่อลมหายใจของเราเอง ใครเริ่มหรือทำอะไรได้ก็ทำ “เพราะทุกคน…มีลมหายใจเดียวกัน” และขอขอบคุณกลุ่มศิลปินเพื่อลมหายใจทุกท่าน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอากาศสะอาดร่วมกัน
หลังการประมูลสิ้นสุด มียอดประมูล รวมทุกชิ้นสูงถึง 4,786,000 บาท ขณะเดียวกันยังมียอดบริจาคสมทบ จากคุณนิพนธ์ พร้อมพันธ์ 5,000,000 บาท และ คุณอตินุช ตันติวิท อีก 214,000 บาท ยอดรวมทั้งหมด 10,000,000 บาท(สิบล้านบาทถ้วน)

ข่าว // สภาลมหายใจเชียงใหม่