วิกฤติมาเร็ว ค่าฝุ่นพิษจากเชียงใหม่ และภาคเหนือยังพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ผู้ปกครองต้องให้บุตรหลานสวมหน้ากากอนามัยไปโรงเรียน และงดให้เด็กเล่นในที่โล่งแจ้ง
สถานการณ์ปัญหาเรื่องของหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเริ่มทวีความรุนรงขึ้นต่อเนื่อง เช้านี้จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษพบว่ามี 6 จังหวัด ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ พะเยา และจังหวัดตาก มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอานุภาคต่ำกว่า 2.5 ไครอน หรือค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เช้านี้สูงสุดที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง วัดได้ 94 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ในตัวเมือง พบว่าค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานทั้งที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง วัดได้ 71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ศาลากลาง จ.เชียงใหม่วัดได้ 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่ดอยสุเทพวัดได้ 61 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ของ ศูนย์ควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3 รายงานจุดความร้อนของภาคเหนือ 9 จังหวัดเช้านี้พบจำนวน 158 จุด มากที่สุดที่จังหวัดตาก 44 จุดรองลงมาจังหวัดลำปาง 40 จุด และเชียงใหม่ 26 จุด ขณะที่ข้อมูลของเวปไซด์ CMAQHI เว็บไซต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศซึ่งเป็นความร่วมมือของจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรายงานผลคุณภาพอากาศ แบบรายชั่วโมง และกระจายทั่วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 211 จุด พบว่าค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้น 119 จุด ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงสุดที่ อบต.หางดง อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่ วัดได้ถึง 271 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
อย่างไรก็ตามจากปัญหาหมอกควันที่เริ่มวิกฤติทำให้ผู้ครองของเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กเล็กในระดับโรงเรียนอนุบาล ซึ่งต้องไปอยู่ใสนความดูแลของแต่ละโรงเรียนก็ต้องหาวิธีป้องกันลูกหลานจากฝุ่นควันที่จะกระทบหนักที่สุดกับสุขภาพเด็กเล็ก อย่างที่โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย บนถนนนิมมานเหมินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทางโรงเรียนแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองนำหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นละของ PM 2.5 มาโรงเรียนทุกวันในระยะนี้ โดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่อยู่นอกห้องเรียน ทั้งในช่วงที่มาส่งและมารับบุตรหลาน ทางโรงเรียนงดให้เด็กนักเรียนออกมาเล่นสนามหรือทำกิจกรรมกลาแจ้งนอกห้องเรียน ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพิ่มเติมในแต่ละห้องเรียนที่ปิดมิดชิด และเปิดเครื่องปรับอากาศให้เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน และเฝ้าระวังอาการป่วยของเด็กนักเรียนทุนคนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น