วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 1, 2020
หน้าแรก ข่าวด่วน การศึกษา รมต.สธ."ตัดต้นกัญชาทางการแพทย์ต้นแรก" ร่วมกับ ม.แม่โจ้ ปลูกต่อ

รมต.สธ.”ตัดต้นกัญชาทางการแพทย์ต้นแรก” ร่วมกับ ม.แม่โจ้ ปลูกต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุขเป็นประธานในการเก็บเกี่ยวดอกกัญชาทางการแพทย์ ต้นแรก ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับกรมการแพทย์ได้ทำการปลูกกัญชาทางการแพทย์สายพันธุ์ไทยไปเมื่อ 3 เดือนก่อน ขณะเดียวกันได้เดินหน้าปลูกในรุ่นที่ 2 พร้อมกับเริ่มต้นปลูกกัญชาสายพันธุ์ต่างประเทศในลักษณะการปลูกนอกโรงเรือนต่อ
15 ม.ค. 63 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม รศ.ดรวีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกันเก็บเกี่ยวดอกกัญชาทางการแพทย์และทำการปลูกกัญชาทางการแพทย์สายพันธุ์ไทยเพื่อศึกษาวิจัยการปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรมแบบกลางแจ้ง (Outdoor) ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในโรงเรือนอัจฉริยะของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า ช่อดอกกัญชาที่ตัดเป็นช่อแรกในวันนี้เป็น ช่อดอกกัญชาทางการแพทย์สายพันธุ์ไทยแท้ พันธุ์ อิสระ01 ที่ได้ปลูกแบบ Indoor ในระบบอินทรีย์ ระดับอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของอาเซียน จำนวน 12,000 ต้น โดยได้เริ่มปลูกตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค 62 และขณะนี้ช่อดอกกัญชาได้เริ่มทยอยเจริญเติบโตสมบูรณ์เต็มที่ โดยช่อดอกกัญชาจะมี ไตรโครม (Trichomes) ที่มีลักษณะคล้ายเรซิ่นใส เมื่อมีความสมบูรณ์เต็มที่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น และสีเหลืองอำพัน พร้อมเก็บเกี่ยว ซึ่งไตรโครมเป็นส่วนสำคัญที่สุดของกัญชา ที่สะสมสารสำคัญของกัญชาที่ประกอบด้วย THC และ CBD และสารแคนนาบินอยด์อื่น ๆ อีกกว่า 400 ชนิด

ขณะนี้ต้นกัญชามีความสมบูรณ์เต็มที่ ออกดอกประมาณ 8 ช่อต่อ 1 ต้น โดยแต่ละช่อจะมีน้ำหนักประมาณ 250 กรัมขึ้นไป จนถึง 1 กิโลกรัม ซึ่งช่อดอกจะมีความยาวประมาณ 1.20 เมตร และที่สำคัญคือ มีสาร THC และ CBD ที่มีสัดที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งขณะนี้พร้อมให้เก็บเกี่ยวในวันนี้จำนวนหนึ่ง ที่เหลือจะทยอยเก็บเกี่ยวจนหมดสิ้นราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คาดว่าจะได้ผลผลิตดอกกัญชาสดประมาณ 10,000 กิโลกรัมหรือ 10 ตัน จะเป็นกัญชาแห้งประมาณ 1,000 กิโลกรัม ส่งมอบให้กรมการแพทย์และองค์การเภสัชกรรม โดย 400 กิโลกรัม กรมการแพทย์จะส่งให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สกัดสารประกอบตำรับยากัญชาแผนไทย สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ที่ได้รับผลข้างเคียงและดื้อยาจากการรักษาโดยเคมีบำบัดและรังสีบำบัด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์การแพทย์แผนไทยร่วมสมัยร่วมรักษาโรคมะเร็ง ตำรับยาที่ใช้จะเป็นชนิดหยอดใต้ลิ้นและเหน็บทวาร ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล จะทำการศึกษาผลข้างเคียงด้วย ส่วนอีก 600 กิโลกรัมจะส่งมอบให้องค์การเภสัชกรรมนำไปสกัดสาร CBD และ THC เพื่อกระจายไปตามโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรักษาผู้ป่วยเฉพาะโรค เฉพาะทาง เฉพาะคน ต่อไป
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการนำกัญชาสายพันธุ์ไทยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันตามมาตรฐานทางการแพทย์หรือเมดิคัลเกรด (Medical Grade) เป็นการพัฒนาและยกระดับกัญชาสายพันธุ์ไทยสู่การนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรม มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศเพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง นับเป็นผลสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ทั้งนี้หลังจากที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำพิธีตัดช่อดอกกัญชาช่อแรกแล้ว ยังได้ทำการปลูกกัญชาในโครงการต่อไปด้วย โดยเป็นปลูกกัญชาสายพันธุ์ต่างประเทศร่วมกับสายพันธุ์ไทยอื่นนอกโรงเรือน Out door ในระบบเกษตรอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ผลศึกษาวิจัยการปลูกกัญชาแบบกลางแจ้งนี้จะเป็นต้นแบบมาตรฐานการปลูกกัญชากลางแจ้งเพื่อใช้ทางการแพทย์ระดับครัวเรือน ซึ่งการปลูกกัญชาแบบกลางแจ้งให้ได้มาตรฐานเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าผลการศึกษาวิจัยเป็นไปในทิศทางที่ดี จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง และเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายผ่านให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ได้ ก็จะได้มีกัญชาพันธุ์ไทยที่มีมาตรฐานทางการแพทย์ใช้ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

- Advertisment -

Most Popular

เปิดใจทันตแพทย์หนุ่มเสียภรรยาและลูกในท้องหลังเข้ารักษารพ.เอกชน

เปิดใจทันตแพทย์หนุ่มผู้สูญเสีย กำลังสร้างครอบครัวกับภรรยาที่เป็นเภสัชกร แต่ภรรยาเกิดปวดท้องเดินเข้าโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏว่าต้องมีการฉีดสีสารทึบแสงเพื่อเอ็กเรย์ช่องท้อง เกิดแพ้สารที่อยู่ในสีฉีด จนเกิดอาการช๊อค และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ภายหลังยังตรวจพบว่าตั้งครรภ์ลูกน้อยได้ประมาณ 7 สัปดาห์ด้วย เตรียมยืนแพทย์สภาทวงถามความรับผิดชอบจากโรงพยาบาล หลังจากกรณีที่ในโลกออนไลน์แชร์เรื่องราวของทันตแพทย์หนุ่มท่านหนึ่งถึงเรื่องราวที่แสนจะเศร้าในเมื่อคนเข้าไปอ่าน โดย ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อ "ธีระวุฑฒ์ หวงสุวรรณากร" โพสต์บอกเล่าเรื่องราวและร้องความเป็นธรรมจากโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีที่เภสัชกรหญิงปวีร์ธิดา หวงสุวรรณากร (กุ๊ฟกิ๊ฟ) ภรรยาเข้ารับการรักษาตัวด้วยอาการปวดท้องน้อย คลื่นไส้ อาเจียน แล้วแพทย์สงสัยว่าอาจจะเป็นนิ่วทางเดินปัสสาวะ...

เจอแล้ว”ตาคำ”วัย84หายเข้าป่าเกือบ5วันสภาพปกติไม่อิดโรย

ชาวบ้านพบตัว"ตาคำ"วใย 84 ปี ที่หลงป่าเกือบ 5 วันแล้ว บอกเหมือนหลงป่าอยู่ในเมืองลับแลหาทางออกไม่ได้ แถมคืนที่ผ่านมาบอกมีหญิงสาวรูปงามมาหาเอาข้าวปลามาให้กิน ก่อนที่จะนอนกลับจนชาวบ้านมาหาเห็ดเจอตัว เมื่อเวลา 06.00 น.เช้าวันที่ 29 ก.ย.2563 ทางกู้ชีพบ่อสลี อบต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ รับแจ้งว่ามีชาวบ้านไปหาเห็ดป่าพบตัวนายคำ หรือ"ตาดำ" โจเรือน อายุ 82 ปีชาวบ้านหมู่ 12...

ตร.รวบหนุ่มโพสต์ขายสัตว์ป่าทางออนไลน์พบของกลางสัตว์ป่าเต็มบ้าน

เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยตำรวจสันกำแพง บุกเข้าตรวจค้น และจับกุมแหล่งลักลอยขายสัตว์ป่า หลังจากที่แกะรอยผ่านโลกออนไลน์ที่มีชายหนุ่มโพสต์ขายสัตว์ป่าโดยไม่เกรงกลัวกฏหมาย ได้ของกลางสัตว์ป่าหลายชริดทั้งนก เต่า แมวดาว ชะมด เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย พ.ต.ท.กันต์พงษ์ สุวรรณคีรี สว.กก.4 บก.ปทส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ...

ตาวัย84เข้าหาของป่าในดอยหาย5วันเริ่มระดมคนเข้าค้นหายังไม่เจอตัว

คุณตาวัย 84 เข้าป่าหาของป่า บนดอยตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน บริเวณบ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สุดท้ายพลัดหลง ชาวบ้านพร้อมด้วยทหาร และกู้ภัยเร่งค้นหายังไม่เจอตัว ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่ จุดอมก๋อย ได้รับการร้องขอจากชาวบ้านว่า ได้มีคนพลัดหลงภายในป่า เหตุเกิดบริเวณบ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้จัดกำลัง พร้อมรถวิบากเข้าไปช่วยเหลือในการค้นหา ในเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าบริเวณป่าดังกล่าวมีลักษณะเป็นป่าโปร่ง มีชาวบ้านจำนวนมากรวมทั้งอาสาสมัครทหารพรานจากพื้นที่อำเภออมก๋อย...