คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวความคืบหน้าการรักษาผู้ป่วยจากไวรัสโคโรน่า 1 รายของเชียงใม่ ขณะนี้อาการดีขึ้นตามลำดับใกล้จะหายป่วยแล้ว ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ หรือบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อแต่อย่างใดd3c423fc411ce3fa620abc3a849db05c.jpgเวลา 10.00 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดแถลงข่าวความคืบหน้าการรักษาผู้ป่วยจากไวรัสโคโรน่า และการดูแลความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการ b188f8717e9d1a0a67bb1cfa36138797.jpgโดยมีศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรศ.นพ. ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการและผู้บริหารศูนย์ศรีพัฒน์, รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และอ.นพ.ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล หน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันแถลงข่าว7c5769918ab70dd9be90f09ece8c341e.jpgโดยทางด้านศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า จากที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยได้มีผู้ต้องสงสัยที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรน่ามากถึง 200 คน และได้มีการตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเพียง 25 คน ซึ่งทางทีมแพทย์ก็ได้มีการระดมกำลังในการศึกษาวิธีการให้การรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จนผู้ป้วยสามารถหายได้ ซึ่งถือว่าเป็นโชคดีของประเทศไทยที่ไม่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการตรวจสอบพบผู้ป่วยในพื้นที่จะงหวัดเชียงใหม่ 1 ราย โดยได้มีการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งที่ผ่านมา ทางคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงได้มีการร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ แต่ก็ยังคงมีข่าวลือต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ้งในวันนี่ถือเป็นโอกาสที่ดี จึงได้มีการแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริง01f159b55d28adcbd601fe7d11f78c9b.jpgซึ่งทางด้าน อ.นพ.ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล หน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้มีผู้ป่วยชาวจีนอายุ 28 ปีเดินทางจากเมืองจิงโจว มณฑลหูเป่ย มาถึงเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 และได้มาเข้าตรวจรับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราช ในวันที่ 21 มกราคม ด้วยอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ผลการตรวจตัวอย่าง จากช่องจมูกและคอ ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากห้องปฏิบัติการ 2 แห่งและ 2 ครั้งคือในวันที่ 22 และวันที่25 โดยภาพรังสีปอดเบื้องต้นเป็นปกติ แต่เนื่องจากในวันที่ 27 ผู้ป่วยยังคงมีไข้และมีอาการไอมากขึ้น87697c7d13260edaa1a15e0f44cfdc62.jpgทางคณะแพทย์จึงได้ทำการตรวจภาพรังสีทรวงอกซ้ าอีกครั้งและเมื่อพบว่ามีปอดอักเสบจึงได้ทำการส่องกล้องทางหลอดลมและตรวจพบเชื้อจากน้ำล้างปอด ขณะนี้ผู้ป่วยได้พักรักษาตัวอยู่ในห้องแยกความดันอากาศเป็นลบสำหรับผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจ ทางทีมผู้รักษาได้ให้การรักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาขับเสมหะ ให้สารน้ไและออกซิเจน ทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นตามลำดับ โดยไข้เริ่มลดลงตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม และปัจจุบันไม่มีไข้แล้ว ซึ่งคณะแพทย์ผู้รักษากำลังรอผลการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยพ้นระยะแพร่เชื้อแล้ว จึงจะ1cfa7ba043e9c262e792dc9aa309a2da.jpgจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ทั้งนี้ยังคงมีผู้ต้องสงสัยอีก 2 ราย ที่ยังคงรอผลการตรวจสอบ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ในการดูแลของทางเจ้าหน้าที่แล้ว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทีการเก็บตัวอย่าง และส่งไปตรวจแล้วแต่ยังคงต้องรอผลการยืนยันจากส่วนกลางอีกครั้งหนึ่งต่อไปนอกจากนี้ทางด้านรศ.นพ. ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการป้องกันและดูแลความปลอดภัยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่านั้น f09fc4f0e2392cf8716bfac8157d93f2.jpgทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้มีการให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางโรงพยาบาลมีการวางมาตรการเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยรายอื่นๆ และบุคลากรทางการแพทย์อย่างเข้มข้น โดยได้มีการกำหนดให้มีการจำกัดทางเข้า -ออก ของอาคารต่างๆ เหลือเพียง 5 จุด โดยทุกทางเข้าออกจะมีจุดคัดกรอง ซึ่งบุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการทุกท่าน จะต้องผ่านจุด Thermoscan หรือวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมทั้งทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล โดยถ้าหากหากพบผู้ใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือหายใจหอบเหนื่อย และมีประวัติเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนและต่างประเทศ ภายใน14 วัน a095d8c87298eab6ad6e0c6f2375054e.jpgเจ้าหน้าที่จะแยกเพื่อไปรับการตรวจที่ opd สนามหน้าอาคารนินมานเหมินทร์-ชุติมา ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งตั้งแต่ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่พบว่ามีบุคลากร หรือผู้ป่วยรายใดติดเชื้อต่อจากผู้ป่วยรายดังกล่าว และจนถึงวันนี้ ยังไม่พบ ผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่แต่อย่างใด701f1016a031a53d53efb6c8652a66f7.jpgทั้งนี้ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้มีการให้คำแนะนำกับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสต่าง ๆ โดยได้เน้นย้ำเรื่อง การทานอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือและปฎิบัติให้ถูกต้อง รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อรวมทั้งการแพร่กระจายของเชื้อด้วยโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูล คำแนะนำ ข่าวสารและความคืบหน้าทั้งหมด ประชาชนสามารถติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/medicine.cm/