งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 มรดกล้านนา งามสะพรั่งพฤกษาล้ำเลอค่า นครพิงค์ เริ่มต้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางนักท่องเที่ยวมาเฝ้ารอชมจำนวนมาก แม้ปีนี้คนจีนจะลดลงกว่าหลายปีที่ผ่านมา10321f1e8b04dd12648dd8190cb16151.jpgที่เชิงสะพานนวรัฐ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 44 ประจำปี 256333468181e4ae2053bed9baa835c66c1b.jpg โดยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์กรภาครัฐเอกชนและประชาชนพร้อมใจกันจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา นำขบวนรถอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 3374e8339cfc3e47fa20faa1d3532627.jpgและริ้ว ขบวนแห่รถบุปผชาติ จากองค์กรภาครัฐเอกชนหน่วยงานต่างๆรวมทั้งสถาบันการศึกษา เข้าร่วม จำนวน 24 ขบวน ภายใต้ชื่อ มรดกล้านนางามสะพรั่งพฤกษา ล้ำเลอค่านครพิงค์ ซึ่งแต่ละริ้วขบวนต่างตกแต่งดอกไม้ประดับประดา ด้วยดอกไม้ อย่างสวยงาม 388136293550c0f47654042019f61fb3.jpgโดยขบวนบุปผชาติ เข้าร่วมประกวดประเภทสวยงามจำนวน 8 ขบวนและร่วมประกวดประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จำนวน 8 ขบวน ริ้วขบวนแห่ไปตามถนนท่าแพ มุ่งสู่สวนสาธารณะหนองบวกหาด เพื่อให้ประชาชนได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจความงดงามของขบวนแห่ 866a9b0267ebad6e74fb62778eab580b.jpgอย่างไรก้อตามพบว่าในปีนี้แม้ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า แต่บรรยากาศในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับยังคงคึกคัก และยิ่งใหญ่ตระการตา สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเฝ้ารอชมความสวยงามเป็นอย่างมากad560c59398730d76843963c806af2d2.jpgd4c0375aeccf1504533c77437412abcc.jpg