รักษาการ ผอ.องค์การสวนสัตว์นำแถลงปิดสวนสัตว์เชียงใหม่14วันสกัดกั้นแพร่ระบาดโควิด-19ตามมติ ครม.ย้ำ ยังปลอดเชื้อแต่ปิดเพื่อความปลอดภัยและถือโอกาสพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงบริการ ยืนยันต้องดูแลเยียวยาผู้ประกอบการเอกชนที่ได้รับผลกระทบด้วย29500df2a58cdce82821104fffb27ef8.jpgวันนี้(19มี.ค.63)ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ พร้อมนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการปิดสวนสัตว์ทั้ง6แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งสวนสัตว์เชียงใหม่ 14วัน ระหว่าง18-31มี.ค.63 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 มี.ค.63 เรื่องมาตรการป้องการการแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยงดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของโรค65a1e5019a94c759a36702ed3c7c411e.jpgโดยรองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ ปิดให้บริการสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่งในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มี.ค.63 รวมเวลา 14 วัน ซึ่งได้แก่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ และสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีให้กิจการและสถานบริการที่มีการรวมคนจำนวนมาก ปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19409e0f4f7ebed7e6b6d994f5e75ac160.jpgทั้งนี้ยอมรับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่องค์การสวนสัตว์ปิดสวนสัตว์ทุกแห่งพร้อมกัน อย่างไรก็ตามย้ำว่าการการปิดสวนสัตว์ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพราะมีการแพร่เชื้อในสวนสัตว์แล้ว แต่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อเข้ามาและเป็นการลดความเสี่ยงเนื่องจากสวนสัตว์เป็นหนึ่งสถานที่ที่มีการรวมคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสให้ทุกสวนสัตว์ทำการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ที่ไม่สามารถทำได้ในช่วงปกติ เพื่อที่เมื่อกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งจะได้มีความพร้อมสมบูรณ์ในการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งจะจัดให้มีกิจกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้นด้วยe44998efcc8f1f93e43d5fe0c558e37d.jpgสำหรับพนักงานและลูกจ้างของสวนสัตว์ทุกแห่งทั้งหมดนั้น นายสุริยา กล่าวว่า ในช่วงที่ปิดสวนสัตว์ทุกคนยังคงทำงานปกติและไม่มีการเลิกจ้างแต่อย่างใด รวมทั้งจะมีการดูแลและตรวจสุขภาพคัดกรองอยู่ตลอด ซึ่งที่ผ่านมาถึงเวลานี้ยังไม่พบว่ามีพนักงานหรือลูกจ้างของสวนสัตว์ป่วยด้วยโรคไวรัสโควิด-19 แม้แต่คนเดียว ในส่วนผู้ประกอบการเอกชนที่ลงทุนในพื้นที่ของสวนสัตว์ ยกตัวอย่างเช่น เชียงใหม่ซูอควาเรียม ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งต้องได้รับผลกระทบด้วยนั้น จะต้องมีการดูแลเยียวยาตามมาตรการของรัฐบาลอย่างแน่นอน ซึ่งเวลานี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและสำนักพัฒนาธุรกิจศึกษารายละเอียดในเรื่องนี้