สถานบันเทิงชื่อดังย่านนิมมานฯ เชียงใหม่ ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 ช่วงต้องปิดร้าน ตั้งโต๊ะแจกอาหารมื้อกลางวันทุกวัน แบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้พนักงาน ลูกจ้างของตัวเอง และคนทั่วไปที่เดือดร้อนว่างงาน19ac6f750ef0fd0c4e02e18523e2082e.jpgรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าจากสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการและธุรกิจบางประเภทต้องปิดดำเนินการชั่วคราวเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ของเชื้อ ซึ่งธุรกิจสถานบริการอย่างผับหรือบาร์ต้องปิดด้วยเช่นกันตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ไปจนถึงวันที่ 13 เม.ย.63 โดยการปิดให้บริการดังกล่าวนั้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อเจ้าของธุรกิจแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อรายได้และค่าครองชีพของลูกจ้างและพนักงานอีกด้วยe06a2e27f2af4c482c1935bb3372cdcb.jpgทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่าในช่วงที่ต้องปิดบริการชั่วคราวนั้น ที่ “วอร์ม อัพ  คาเฟ่” สถานบันเทิงชื่อดัง ย่านถนนนิมมานเหมินทร์ ในตัวเมืองเชียงใหม่ มีการจัดทำอาหารมื้อกลางวันบรรจุเป็นชุด พร้อมน้ำดื่ม วางตั้งโต๊ะไว้บริเวณทางเข้าร้านแจกจ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้าง และคนที่ทำงานร่วมกับทางร้าน รวมทั้งคนที่ผ่านไปมาด้วย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ ซึ่งจะมีการจัดทำเช่นนี้เป็นประจำทุกวันจนถึงวันที่ 13 เม.ย.63011bc375bf87d0f57bbd234bf5837b67.jpgโดยจากการสอบถาม “โจ๋ นิมมาน” นายภาสกร วิลาวัณย์ ตัวแทน“วอร์ม อัพ  คาเฟ่” เปิดเผยว่า ในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนทั่วกัน ซึ่งกลุ่มพนักงาน ลูกจ้างและนักดนตรีของร้านได้รับผลกระทบเช่นกันในช่วงที่ร้านต้องปิด ดังนั้นทางร้านจึงได้จัดทำอาหารมื้อกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้างและนักดนตรี รวมทั้งคนทั่วไปที่ต้องว่างงานในช่วงนี้ bd6b5c660c4d39b9e66eb9d88bd9ab19.jpgเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยในแต่ละวันจะมีการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารไปตามความเหมาะสมวันละประมาณ 200 ชุด และเบื้องต้นจะทำไปจนถึงวันที่ 13 เม.ย.63 ซึ่งคนที่ผ่านไปมาสามารถแวะรับได้อย่างไม่ต้องเกรงใจและสามารถเอาไปเผื่อคนในครอบครัวได้ด้วย เพราะเป็นความตั้งใจที่จะช่วยกันฝ่าวิกฤติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไปด้วยกัน