วัดพระธาตุดอยสุเทพ ประกาศปิดไม่มีกำหนด งดประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ากราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-1978aca14ad9fb4f9573bedbb33618ee58.jpgวันนี้(24 มี.ค.63)รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะเนืองแน่นเป็นประจำทุกวันเพื่อกราบนมัสการองค์พระธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้ประกาศปิดและงดให้เข้าบริเวณวัดแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณองค์พระธาตุดอยสุเทพที่จะทำการปิดประตูทั้งสี่ด้าน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโควิด-193ffd486a3e7f6e9ca10bbd21584a0978.jpgทั้งนี้นายปรเมศว์ งามชื่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางวัดได้งดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณด้านบนองค์พระธาตุที่ทำการปิดประตูทุกด้านห้ามเข้าอย่างเด็ดขาด  เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการของทางจังหวัด f0f75e16c7e08ba32200d28b86499899.jpgอย่างไรก็ตามเบื้องต้นมีการอนุโลมให้กับนักท่องเที่ยวบางรายที่เดินทางมาไกลและไม่ทราบมาก่อน เพราะประกาศกะทันหัน ซึ่งการปิดครั้งนี้ยังไม่มีกำหนดแน่ชัดว่าถึงเมื่อใด และจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องอีกครั้ง.