จังหวัดเชียงใหม่เริ่มแล้วจัดระบบการจราจร และขนส่ง รองรับการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในสถานการณ์โควิด-19 ปิดถนนสายรอง และจัดเส้นทางเข้าออกเมืองเชียงใหม่ให้เหลือน้อยที่สุด และต้องผ่านระบบการตรวจคัดกรองผู้ป่วย และซักประวัติหากลุ่มเสี่ยงefeae4373a7ee6d9fe512ed8192c0a31.jpgเมื่อเวลา 08.30 น วันที่ 26 มีค 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ได้ทำการตั้งด่านตรวจสอบประชาชนที่จะเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 2 เส้นทาง ประกอบด้วย ,จุดถนนต้นยางบริเวณบ้านปากกอง อ.สารภี เชียงใหม่ ขาเข้า ,จุดถนนเลียบรางรถไฟ จุดเชื่อมต่อเชียงใหม่ลำพูน บ้านอุโมงค์งาม เขตติดต่อบ้านสารภี อ.สารภี เชียงใหม่651bf7444955035903278b619082e62a.jpgโดยกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดถนนขาเข้าเมืองทั้ง 3 จุดตั้งแต่เวลา 8:00 น.วันที่ 26 มีค 63เป็นต้นไปทางคณะกรรมการ ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยท่าน ผวจ.เชียงใหม่และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สั่งให้มีการปิดถนน ขาเข้า สายต้นยางนา อ.สารภี และสายเลียบรางรถไฟขาเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจุดตรวจที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ลำปาง 1677a5669c7185acf6f9d698bb7e989c.jpgเพื่อตรวจเช็คขาเข้า โดยให้เข้าเมืองเชียงใหม่ได้เส้นทางเดียวเท่านั้นทางเจ้าหน้าที่ตั้งด่าน ได้เปิดเผยว่า โดยให้ไปใช้ถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์เพียงสายเดียวเท่านั้น คือบริเวณ เส้นทาง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ขาเข้าเมืองเชียงใหม่ หน้าปั๊มน้ำมันบางจาก บ บ้านสันกับตอง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เท่านั้น เพื่อจะได้ผ่านจุดคัดกรองโรคcovid-19 จึงขอประชาสัมพันธ์มาอย่างผู้ที่จะใช้เส้นทางดังกล่าวและขอช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วย6231f798b986cae0d6d98fe6745786fb.jpgนอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง กำนันทุกตำบล ผญบ./ผช.ผญบ./แพทย์ประจำตำบล/สารวัตรกำนันทุกคน เพื่อทราบและช่วยกันประชาสัมพันธ์ โดยระบุ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63 เป็นต้นไป 30a5d661ee53208e05bbc111dd6ef746.jpgประชาชนที ใช้เส้นทาง จากลำพูน มา อำเภอ สารภี จะเริ่มไม่ได้รับความสะดวก ทางการได้ทำการปิดถนน
– ถนนสายต้นยาง จะปิดเส้นทางจากลำพูนเข้าเชียงใหม่ ตั้งแต่ตำบลสารภีเป็นต้นมา
– ถนนสายเลียบรางรถไฟ จะปิดเส้นทางจากลำพูนเข้าเชียงใหม่ ตั้งแต่ ตำบลสารภีเป็นต้นมา
– ประชาชนท่านใดเดินทางจาก จ.ลำพูน เข้า จ.เชียงใหม่ ทางอำเภอสารภี. โปรดใช้เส้นทาง ถนนสายเอเซีย เชียงใหม่-ลำปาง เท่านั้น ไปลำพูนได้. แต่เข้าเชียงใหม่ ปิด ต้องเข้าเส้นทางเดียวที่ระบุ เพื่อขอตรวจคัดกรองคนเข้าเชียงใหม่ . เหมือนเข้าร้าน เข้าตลาด คัดกรองทางเดียว