ตลาดบ้านท่อ ตลาดสดในชุมชน ปรับตัวเพิ่มมาตรการเข้มในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มมาตรการคัดกรอง และควบคุมเชื้อทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย เข้า-ออกทางเดียว และล้างมือทำความสะอาดก่อนเข้าทุกครั้ง ไปจนถึงการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีbd8bf9af519213e360abe9c066b41dc9.jpgสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลล่าสุดของเมื่อวานนี้(7เมษายน2563) พบว่าในเขตจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม แต่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มนอกเขตจังหวัดอีก 1 ราย ทำให้ยอดสะสมของเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 39 ราย รักษาหายแล้ว 7 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต43d9e4a1be028cd3945f686f06db5a41.jpgอย่างไรก็ตามทางจังหวัดยังคงเข้มมาตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะเดียวกันตลาดสดชุมชนยังคงเป็นจุดที่ผ่อนผันให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าประเภทอาหารได้ตามปกติ แต่ต้องมีการเพิ่มมาตรการคุมเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อย่างที่ตลาดชุมชนบ้านท่อ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พบว่าทางคณะกรมการได้ประชุม และวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคf0d123fd23f0dd2f194df7b60f3818f1.jpg ที่ชุมชนได้ร่วมมือกันวางมาตรการเข้มขึ้นมา โดยจัดเวรของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดมาเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าหน้าที่คัดกรอง โดยตลาดจะปิดเส้นทางให้สามารถเข้าออกได้ทางเดียว ผู้ที่จะเข้าออกต้องทำความสะอาดมือด้วยการล้างสบู่ หรือล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ที่ทางเข้าทุกครั้ง และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหากไม่สวมหน้ากากอนามัยก็จะไม่ให้เข้าตลาด ส่วนพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องสวมหน้ากากอนามัย ทุกคนเช่นกัน63d5e54da1dc1672deb75c0c5ba6f9d7.jpgนอกจากนี้แล้วยังใช้มาตรการ social distancing คือให้ทุกคนในตลาดป้องกันตนเองด้วยการเว้นระยะห่างกันให้เกิน 2 เมตร แม้จะทำได้ยากเเนื่องจากเป็นตลาดสด แต่หลายคนก็พยายามหลีกเลี่ยงจุดที่มีคนเยอะ เลี่ยงไปจุดอื่นๆก่อน เพื่อรอะให้คนน้อย ก่อนเพื่อลดความเสี่ยงลง2d02b8302b5c2da31f15732b1339aaaf.jpgขณะเดียวกันทางเทศบาลได้นำถังขยะสีแดง ซึ่งเป็นถังขยะสำหรับทิ้งขยะติดเชื้ออย่างหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้นำมาทิ้งไว้ในถังสีแดงที่มีการติดป้ายชัดเจน เพื่อที่จะสามารถนำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี และไม่เป็นการแพร่เชื้อโรคจากหน้ากากอนามัยได้ ทั้งนี้หลังจากที่เริ่มมาตรการนี้ประชาชนที่มาช้บริการก็ตอบรับ และเกิดความมั่นใจมากขึ้น แต่หลายคนก็เลี่ยงที่จะมาตลาดทุกวัน มาเฉพาะวันที่จำเป็นที่จะต้องื้ออาหารการกินเท่านั้น และเลือกที่จะซื้อตุนไว้ในตู้เย็นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะออกมาในที่ชุมชนให้น้อยที่สุด