c2e4e64ca78463372216b66f0d6cbeb6.jpg
ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะลงพื้นที่ตรวจที่พักหรือแคมป์คนงานพร้อมให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่แรงงาน เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมสั่งกักตัวไม่ให้ออกนอกพื้นที่9ce6f3c58f883563145f5cdfab50956f.jpg
7228eb4d0392ebd07ee5e1530ecb81f7.jpg
นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ลงพื้นที่ตรวจสอบแคมป์คนงานและสถานที่ก่อสร้างในพื้นที่บ้านหมู่ 3 บ้านป่าจี้ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง ตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ช่วยสอดส่องดูแลสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 75ae2696aa7dfc01a6a7b05daf825630.jpg
d02d41cee5b984f17e75af86e20b9dbf.jpgโดยพบว่าที่แคมป์คนงานก่อสร้างดังกล่าว มีแรงงาน อยู่ 43 คน แบ่งเป็นคนไทย 20 คน และคนเมียนมาอีก 23 คน จากการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น ไม่พบผู้ที่มีไข้ และได้รณรงค์สร้างความเข้าใจให้แรงงานรู้จักดูแลป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำการตรวจคัดกรองแคมป์คนงานไปแล้ว 6 แห่ง แล้วจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานทั้งหมด รวบรวมไว้ที่ศูนย์ฝ่าวิกฤตโควิด -19 เทศบาลเมืองแม่เหียะ 1607e5570f8761375721a3ffb306938c.jpg
f20b631e4fed6d1436f42315848044df.jpg
พร้อมทั้งมีการกักตัวแรงงานทั้งหมดไว้ 14 วันทันที ห้ามออกไปนอกที่พัก เนื่องจากแรงงานมาจากนอกพื้นที่เกรงว่าจะควบคุมไม่ได้ โดยมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายแรงงานทุกวัน และยังได้ประสานงานไปยังบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ดูแลคนงาน ให้ช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีการว่างงาน หรือขาดรายได้ในช่วงกักตัว อาทิ จัดหายารักษาโรค อาหารเพื่อใช้ในการดำรงชีพ 14 วัน พร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ