2daaa6e9f67fb88a7025d16ab348e21f.jpg
กรมสุขภาพจิต ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเชิงรุกโมบายคลายเครียดสัญจร แนะนำสายด่วนสุขภาพจิตปรึกษาความเครียด กังวล ซึมเศร้า ในช่วงโควิด-19 นำร่องในพื้นที่อำเภอเมือง30896bfd5761ba6f0b903f464b37058b.jpg
7b1ed7d426f05721708385fa2a5046a1.jpg
e0d212b8c2f502e18a068f5eed2546db.jpg
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเชิงรุกเสริมพลังสุขภาพจิต โมบายคลายเครียดสัญจร ที่บริเวณสะพานลอยเชื่อมต่อระหว่างตลาดวโรรสและตลาดต้นลำไย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์สมัย ศีริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสวนปรุง นำถุงดีต่อใจ ซึ่งภายในประกอบด้วย แบบประเมินความกังวล สื่อสุขภาพจิต หน้ากากผ้าคิดดี พัดดีต่อใจ แอลกอฮอล์เจลขนาดพกพา และชุดกิจกรรมสำหรับเด็ก ไปมอบให้แก่พ่อแม่ค้าและผู้มาใช้บริการในตลาด1ea19c748fd18dd7b6da60a4e3825260.jpg
ac563e6ed2310f42781c75336c607793.jpg
23c32a3776773a719a991ef60e9cb89b.jpg พร้อมแนะนำบริการให้คำปรึกษาความเครียด ความกังวล ภาวะซึมเศร้าในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากหลายคนที่ได้รับผลกระทบทั้งการตกงาน ขาดรายได้หรือรายได้ลดน้อยลง จนทำให้เกิดความเครียดโดยจะมีการนำรถโมบายซึ่งภายในจะมีเครื่องไบโอฟีดแบ็ค ตรวจวัดระดับความเครียด เก้าอี้คลายเครียด และมุมให้คำปรึกษา เพื่อประเมินภาวะสุขภาพจิตสำหรับประชาชน ให้การปรึกษาเกี่ยวกับความเครียดวิตกกังวล ซึมเศร้า หรือปัญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ โดยจะนำรถโมบายไปจอดให้บริการ นำร่องใน 8 พื้นที่ ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ตลาดวโรสรส ตลาดต้นลำไย ตลาดบ้านท่อ ตลาดเมืองใหม่ ตลาดศิริวัฒนา ตลาดประตูเชียงใหม่ ตลาดสันป่าข่อย และตลาดสดแม่เหียะ และ รพ.จอมทอง อีก 1 แห่ง รวมทั้งหมด 9 แห่ง และในเดือนมิถุนายนอีก 8 แห่ง 829b3583f22dca34af3e3067857183e3.jpg
6267196e16746fc7f91aca1f397164dc.jpg
dd4d8261fd9eed977f2ae34a1bd1873f.jpgนอกจากนี้ยังมีการแนะนำสายด่วนสุขภาพจิตช่วงโควิด-19 โทร 1323 ทั้งนี้สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้ทีมสุขภาพจิตติดต่อกลับในภายหลังด้วย