355a4335b4e7ef2e9e5dd666f01f2060.jpg
ชาวบ้านชื่นชม กองพลทหารราบที่ 7 จัดหน่วยทหาร Army Delivery นำอาหารปรุงสุก รวมทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง ไปมอบให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อคลายความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิด-19d4362bebd796df4fb4a8c81f0ba589e3.jpg
de3e12f16499fd0204c73baa4889d91f.jpg
22b50239969cbe3cfe42e845e7512774.jpg
กำลังพลจากกองพลทหารราบที่ 7 พร้อมหน่วยขึ้นตรง จัดหน่วย Army Delivery นำอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่ม และข้าวสาร อาหารแห้ง ไปมอบให้แก่ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบค่าย ของตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพลทหารราบที่ 7 โดยมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ จำนวน 42 ราย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับอาหาร หรือเข้าถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ และหลายครอบครัวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 8c315db2b77b80a1bd32a6b834f26907.jpg
68b65519d2b58be62c0241e14b83ef20.jpg
9a2d7dbe5483bdf1eb6d26d99cdb0361.jpg
0dda477767011b7cc47e93be72370476.jpgถือเป็นการส่งกำลังใจให้ร่วมฝ่าฝันโรคระบาดร้ายแรงไปด้วยกัน ซึ่งชาวบ้านต่างกล่าวขอบคุณที่ทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชนในยามที่เดือดร้อน ทั้งนี้ กองพลทหารราบที่ 7 ได้จัดโครงการ Army delivery ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว 8 ครั้ง ส่งอาหารเดลิเวอรี่ตรงถึงหน้าบ้านประชาชนไปแล้ว กว่า 500 กล่อง7cb40f61f735864c757466f8ca79382a.jpg
c547d3bf45dbef550baa23aaa304eb37.jpg
bfd3d736aa6a84227aec9d34ee5fb25a.jpg
0d6077e3cc44c64aee23dc380470e511.jpg
233264a90b8c688f69ed93410077677e.jpg
ทั้งนี้โครงการ Army Delivery ที่เกิดขึ้นได้รับความชื่นชมจากประชาชน ทั้งผู้ได้รับความช่วยเหลือ และประชาชนที่ทราบข่าวเพราะถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่ส่งไปถึงผู้ยากไร้ และผู้ที่ด้อยโอกาศอย่างผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถออกไปรับความช่วยเหลือตามจุดต่างๆ ได้อย่างผู้คนทั่วไป