a2f1fd352d53fdcb8554ab5cf09a16da.jpgf49afbf255391c694e7719d7db049618.jpg
b8cf8245f288a94d2bc7613c14ace9ee.jpg
ครอบนกหัวขวานจิ๋วอกแดงกำลังเร่งหาอาหารให้ลูกน้อยที่กำลังเจริญเติบโตในโปรงไม้ บริเวณริมป่าสวนยางพาราในพื้นที่ บ้านขาม ม.7 ต.ลำสินธ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง โดยพ่อแม่ต่างเร่งหาหนอนจากกิ่งไม้เพื่อมาป้อนลูกน้อย a47f1ec2d01a763c58f0704ad4e65e29.jpg
90af10d107ca23c20c9c6bcb62e0228c.jpg6ef5538e6f6546d90d0bd756c9dab615.jpg
2e8f740c324fc4842e745e179ae8df56.jpg
นกหัวขวานจิ๋วอกแดงเป็นขนาดเล็กที่สุดในกลุ่มนกหัวขวานที่เล็กที่สุด และมีปีกสั้นและหางเกือบไม่มีอยู่มีความยาวตั้งแต่ 8 ถึง 10 ซม. ส่วนบนเป็นสีเขียวโดยทั่วไปมี ขาและเท้าเป็นสีเหลืองหรือส้มและมีสามนิ้วที่นิ้วเท้าแต่ละข้าง มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขต โดยทั่วไปอาศัยในพื้นที่ลุ่มและเนินเขา ตั้งแต่ระดับความสูงถึง 1,600 เมตร ฤดูผสมพันธุ์อยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ในขณะที่ประเทศไทยพบรังในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน
Cr.ภาพ/ข่าว ไสว รุยันต์ จ.พัทลุง