5KDwAP.jpg
บรรยากาศเปิดเทอมเต็มรูปแบบวันแรกในแบบ new normal การจราจรไม่ติดขัดมากนักหลายโรงเรียนสลับวันเรียนทำให้ไม่แออัด ขณะที่ภาพน่ารักของโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลก็คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิดอย่างเต็มที่ แต่เด็กๆพร้อมมากหลังจากหยุดยาวหลายเดือนตื่นเต้นได้มาโรงเรียนวันแรก52
53
54
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนแบบเต็มรูปแบบวันแรกของจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ต้องหยุดเรียนจากผลระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นานหลายเดือน จนกระทั่งสามารถเปิดภาคเรียนใหม่ได้ในวันนี้(1 กค.63) เป็นวันแรก ก่อนหน้านี้หลายโรงเรียนก็ได้มีการปรับแผนการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นการเรียนในระบบออนไลน์ หรือการวางแผนลดความแออัดโดยสลับวันเรียนไว้ล่วงหน้า และจำกัดจำนวนของเด็กนักเรียนในแต่ละห้อง55
56
57
ทำให้เช้านี้แม้จะเป็นการเปิดภาคเรียนพร้อมกันทุกโรงเรียนของเชียงใหม่เป็นวันแรก แต่ก็พบว่าบรรยากาศเช้านี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งเรื่องของปัญหาการจราจร จะมีติดขัดบ้างตามหน้าโรงเรียนใหญ่ๆ ที่ตั้งอยู่บนถนนเดียวกัน แต่ทางตำรวจจราจรจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนต่างๆ ก็มีการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้าแล้ว ประกอบกับมาตรการแต่ละโรงเรียนไม่ให้ผู้ปกครองเข้าไปส่งบุตรหลานถึงในโรงเรียน โดยให้จัดจุดจอดรถรับส่งให้ลูกลงรถเท่านั้น ประกอบกับหลายโรงเรียนต้องสลับให้นักเรียนไปเรียนเพื่อลดความแออัด จึงทำให้ปริมาณรถไม่แออัดมากนัก58
59
60
ขณะที่บรรยากาศความน่ารักของเด็กนักเรียนระดับอนุบาล วันนี้ก็เกิดภาพใหม่ของการปรับตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างที่โรงเรียนอนุบาลสวนน้อยบนถนนนิมมานเหมินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทางโรงเรียนได้ปรับมาตรการในการป้องกันล่วงหน้ามาตั้งแต่ช่วงปิด โดยปีนี้จำกัดในการเปิดรับนักเรียนใหม่เพิ่มให้จำนวนห้องเรียนมีเด็กนักเรียนเพียงไม่เกิน 25 คน ทำให้ไม่จำเป็นต้องสลับให้เด็กนักเรียนมาเรียน
ขณะเดียวกันเพิ่มมาตรการในการป้องกันตั้งแต่ทางเข้า วันแรกอนุโลมให้ผู้ปกครองมาส่งได้ถึงห้อง แต่หลังจากนั้นก็จะเริ่มให้ส่งบุตรหลานที่หน้าโรงเรียน ทุกคนที่เข้าออกโรงเรียนรวมทั้งเด็กนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งจนกว่าจะเข้าห้องเรียน ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล และต้องเหยียบน้ำยาฆ่าเชื้อที่รองเท้าก่อนเข้าโรงเรียน61
62
63
65
ขณะเดียวกันเด็กนักเรียนในห้องก็จะต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างตั้งแต่เข้าแถวหน้าห้องเรียนจนถึงในห้องเรียนก็จะมีการเว้นระยะห่าง
อย่างไรก็ตามแม้จะมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นแต่เด็กๆ ต่างก็ตื่นเต้นและดีใจที่จะได้มาโรงเรียน เพราะต้องหยุดเรียนมานานหลายเดือนคิดถึงเพื่อนๆ คุณครู และของเล่นที่ห้องเรียน จึงทำให้บรรยากาศดูคึกคักเมื่อเด็กๆ ได้มาเจอเพื่อนๆ