Ek7jo0.jpg
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นวันแรก หลังปิดให้บริการมานานกว่า 4 เดือน ตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 นักท่อเที่ยวเริ่มขึ้นไปสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติที่ฟื้นตัว

32
33
34


บรรยากาศที่กิ่วแม่ปาน ซึ่งเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และชมทะเลหมอกที่งดงามยามเช้า บนยอดดอยอินทนนท์ ภูเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทย นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เปิดเผยว่า เช้าวันนี้ เป็นไปอย่างคึกคัก นักท่องเที่ยวต่างพากันขึ้นมาชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติกันอย่างตื่นเต้น เนื่องจากในวันนี้ เป็นวันแรกที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ กลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าชมได้อีกครั้ง หลังปิดการท่องเที่ยวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ของรัฐบาลมานานกว่า 4 เดือน โดยทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้อาศัยช่วงเวลาดังกล่าว ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน อาทิ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการ ห้องน้ำ ทางเดินศึกษาธรรมชาติ รวมไปถึงบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยวด้วย

35
36
37
38

โดยในวันนี้ที่บริเวณหน้าด่านตรวจที่ 1 ทางขึ้นสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรอง วัดไข้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปภายในอุทยาน พร้อมเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ โดยมีการกำหนดมาตรการควบคุมโรค ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อาทิ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยว ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, จัดการตรวจคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าภายในอุทยาน, ต้องลงทะเบียนจองคิว รวมถึงการเข้า – ออก พื้นที่ผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ และต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น เพื่อให้การท่องเที่ยวมีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขตามแบบฉบับ เที่ยวอุทยานแห่งชาติวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

40
41
43
44
45


โดยในวันวันแรกนี้มีนักท่องเที่ยวจองเข้ามาท่องเที่ยวผ่านแอบพลิเคชั่นคิวคิว จำนวน 649 คน และคาดว่าจะมีมากถึง 2,000 คน ได้ทยอยขึ้นไปสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟูตัวเองอย่างเต็มที่ในช่วงที่ผิดอุทยานมา ทั้งจุดชมวิวกิ่วแม่ปานที่มีทะเลหมอกและเมฆปกคลุมสวยงาม จุดสูงสุดยอดดอยและเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย รวมทั้งน้ำตกต่างๆ ที่มีน้ำเต็มไหลแรงสวยงามทุกจุด โดยแต่ละจุดยังมีนักท่องเที่ยวไม่มากท่องเที่ยว และถ่ายภาพได้อย่าวสวยงามในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้กำหนดจำนวนคนที่เข้าภายในอุทยานไม่เกิน 1,310 คน ในช่วงเวลาเดียวกัน