สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันชี้แจ้ง ห้ามขาย จำหน่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึง 18.00 น.ของวันเลือกตั้ง.

ทั้งนี้จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 17 มีนาคม 2562  ระยะเวลาห้ามห้ามขาย จำหน่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด คือ
เวลา 18.00 น วันที่ 16 มีนาคม 62 ไปจนถึง เวลา 18.00 น. ของวันที่ 17 มีนาคม 62

ในส่วนวันเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562  ระยะเวลาห้ามห้ามขาย จำหน่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด คือ
เวลา 18.00 น วันที่ 23 มีนาคม 62 ไปจนถึง เวลา 18.00 น. ของวันที่ 24 มีนาคม 62

หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนจะมีอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกอน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ