เมื่อเวลาประมาณ 15 นาฬิกา ที่ผ่านมา เกิดพายุฤดูร้อน ลมพัดแรงในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่น ล้มทับบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก กำลังพลจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองพันพัฒนาที่ 3 เร่งเข้าสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในเบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า 30 หลังคาเรือน ในจำนวนนี้มีบ้าน 3 หลัง ในบ้านหมู่ 5 ตำบลดอนชัย อำเภอแม่ริม คือบ้านของนางวาสนา วชิราลภัสรดา, นายจำลอง อายุมาก และนายสว่าง ผดุงทรัพย์ d8a55eb32791e3faf40522d3dbe685d6.jpgได้รับความเสียหายมากกว่าบ้านหลังอื่นๆ จึงได้ประสานเทศบาลแม่ริมเข้าช่วยเหลือโดยใช้เครื่องมือตัดต้นไม้ที่ทับบ้านเรือนออก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และในวันพรุ่งนี้จะเร่งเข้าช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบที่เหลือต่อไป พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ด้วย3a6fee7e89e62df63f24c91d84ab122a.jpg