กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดพื้นที่ภาคเหนือ ยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เมื่อประสบอุบัติเหตุ

วันที่ 18 มกราคม 2561 ที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประชัน มีบุญ ผู้อำนวยการส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน สำหรับพื้นที่พิเศษของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รุ่นที่ 1 ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-18 มกราคม 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติทางภาคเหนือ จำนวน 60 คน และได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ และเทศบาลตำบลเอราวัณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการช่วยเหลือปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่น ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
โดยทาง นายประชัน มีบุญ ผู้อำนวยการส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากทุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติภาคเหนือทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 60 คน มาร่วมฝึกอบรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งในการฝึกอบรมมีบุคลากรที่มีความสามารถ และผ่านการฝึกอบรมโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินจากทหารเสนารักษ์ เพื่อนำไปสู่มาตรฐานสากลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมที่มีมาตรฐานในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้แล้ว ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติของภาคเหนือแล้ว ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก็ได้มีการจัดโครงการในลักษณะเดียวกันนี้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ โดยในปีนี้มีจำนวน 10 รุ่น เพื่อสร้างมาตรฐานไปสู่ความเป็นสากล อุทยานแห่งชาติ 4.0
สำหรับในการจัดฝึกนั้นก็ได้มีการแบ่งฐานการฝึกออกเป็นแต่ละฐาน โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกจะรู้จักการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในลักษณะการ First aid การประเมินสถานการณ์ / การประเมินสภาพผู้ป่วยขั้นต้น การใช้ยาเบื้องต้น การดูแลเบื้องต้นในผู้ได้รับบาดเจ็บ การช่วยฟื้นคืนชีพ รวมไปจนถึงแม้กระทั่งการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่อาจเกิดอุบัติเหตุตกลงจากหน้าผา และการฝึกวิธีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในพื้นที่สูง โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเข้ามาให้ความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้