กลุ่มจิตอาสาวิจัย และ พัฒนาพลังงาน เพื่อการจัดการภัยพิบัติ ติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นละออง PM2.5 ประสิทธิภาพสูง คาดหากมีการทำงานของเครื่องอย่างเต็มที่ จะสามารถควบคุมค่าฝุ่น PM 2.5 และ รักษาคุณภาพของอากาศบริเวณโดยรอบให้อยู่ในระดับไม่เกินค่ามาตรฐาน539f7b703df0c8c0ff73cb9730b1e2b0.jpgวันนี้(08เม.ย.62) ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ นายไกรพิชิต เมืองวงษ์ นักวิจัยอิสระ พร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงาน เพื่อการจัดการภัยพิบัติ บอกว่า เครื่องดูดฝุ่น PM 2.5 เป็นเครื่องต้นแบบที่ กลุ่มจิตอาสา และ คณะนักวิจัยได้ผลิตขึ้น โดยใช้หลักการดูดอากาศเข้ามา และ ใช้น้ำฉีดเพื่อให้น้ำและฝุ่นรวมตัวกัน จากนั้นใช้แรงปั่นรวมกันให้ฝุ่นเข้าไปในห้อง JET VENTURY SCRUBBER ที่เป็นระบบแยกฝุ่นออกจากน้ำ ซึ่งน้ำหนักของฝุ่น และ น้ำจะหนักกว่าอากาศ จึงจะตกสู่ข้างล่างและอากาศดีจะพ่นออกสู่ข้างนอก และ การเติมอากาศที่สะอาดด้วยความดันอากาศที่เป็นบวก และ ปล่อยอากาศบริสุทธิ์มายังบริเวณที่ติดตั้งเครื่องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีลักษณะเดียวกับห้องผ่าตัด4a8568690a090af672c3669f26e61f0a.jpgสำหรับเครื่องนี้จะมีรัศมีครอบคลุมระยะ 3 ถึง 4 ตารางกิโลเมตรต่อวัน ซึ่งตัวเครื่องเป็นระบบไฮบริดจ์ และ มีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมอเตอร์เองสามารถทำงานได้สูงสุดถึง 7000 รอบ ขณะนี้เครื่องจะเริ่มต้นทำงานที่ 3000 รอบ ก็จะใช้พลังไม่ถึงร้อยละ 10 จะสามารถเปิดเครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งต้องมีการตั้งค่าให้เหมาสมกับพื้นที่อีกครั้งหนึ่งd22ac589a5d2343bc9fe2f0b577b84c8.jpgสำหรับน้ำที่ใช้ในการเติมเครื่องจะใช้น้ำสะอาด โดยจะเติมครั้งแรก 150 ลิตร หากปล่อยน้ำทิ้งไปเท่าไหร่ ก็จะเติมน้ำสะอาดเข้าไปเท่านั้น สำหรับการทดลองติดตั้งเครื่อง ขณะนี้ความสมบูรณ์อยู่ที่ร้อยละ 25 แต่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กก็สามารถลดลงอยู่ในค่ามาตรฐาน คาดว่าหากมีการทำงานของเครื่องอย่างเต็มที่ จะสามารถควบคุมค่าฝุ่น PM 2.5 และรักษาคุณภาพของอากาศบริเวณโดยรอบให้อยู่ในระดับไม่เกินค่ามาตรฐาน8581873b27bf546e4551e96959bcb1b4.jpgทีมจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงาน เพื่อการจัดการภัยพิบัติ หรือ จิตอาสาอีริค เป็นการรวมตัวของคนที่มีอุดมการณ์เรื่องจิตอาสามา ช่วยงานบรรเทาสาธารณภัย กู้ชีพ กู้ภัย และ วาตภัยทั้งหมด จะมีผู้เชียวชาญแต่ละด้าน อาทิ ฝ่ายวิศวะ ฝ่ายช่าง นักวิจัย และ เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น เป็นเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวกับภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และ ภาคอีสานตอนบนทั้งหมด มีสมาชิกจากทั่วประเทศ รวมถึงคนไทยในต่างประเทศที่มีแนวร่วมอุดมการณ์ในการทำงานจิตอาสา 63f6f5708d4b61f209969f435d53be8c.jpgเพื่อช่วยคนไทยที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติทุกชนิด มีทีมงานในการขนย้าย และ ติดตั้งเกือบ 20 คน ที่มาด้วยความศรัทธา ซึ่งต่อจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จากเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการมาช่วยดูแล และ รับทราบการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น PM 2.5 ตัวนี้ และ จะตั้งอยู่ที่บริเวณข่วงท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และช่วงเวลาเที่ยงของวันนี้นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ จะเดินทางมาตรวยเตรียมและเปิดเครื่องเครื่องดูดฝุ่นละออง PM2.5 เป็นครั้งแรกเพื่อทดสอบระบบ