3920978de1eb1c53787f3099c8e19bda.jpg
“นิติธร” แกนนำกลุ่มประชาชนคนไทย นำมวลชนเชียงใหม่ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง “โจ ไบเดน” ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ผ่านกงสุลใหญ่ฯ ประจำเชียงใหม่ จี้ทบทวนกรณีการก่อสร้างสถานกงสุลสหรัฐฯ เชียงใหม่แห่งใหม่ ย้ำอย่าให้ส่งผลกระทบมิตรประเทศของไทย หวั่นดอดติดตั้งอุปกรณ์จารกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ผลักดันเป็นศูนย์กลางข่าวกรองและสอดแนมจีน ผลักดันเชียงใหม่และประเทศไทยไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง ขณะเดียวกันกางประวัติศาสตร์ชี้ชัดการก่อตั้งสถานกงสุลสหรัฐฯ เชียงใหม่ ครั้งแรกเมื่อ 72 ปีที่แล้ว ก็เพื่อใช้เป็นสถานีข่าวกรอง
3373e45f4af274e05960b70aa0f80603.jpg
918cb9e0df43493a8b6b8a0d836efaa5.jpg

วันนี้(25 เม.ย.65) ที่สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิติธร ล้ำเหลือ และนายพิชิต ไชยมงคล แกนนำกลุ่มประชาชนคนไทย(ปท.) พร้อมด้วย “แดง สารภี” ตัวแทนกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนกลุ่มคนเชียงใหม่ปกป้องสถาบัน รวมทั้งตัวแทนกลุ่มมวลชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวกันเข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายโจเซฟ อาร์. ไบเดน จูเนียร์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ผ่านกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ เพื่อเรียกร้องให้ทบทวนการใช้ประโยชน์ของสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบมิตรประเทศของไทย โดยทางกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ตัวแทนเป็นผู้รับมอบจดหมายเปิดผนึกดังกล่าว ท่ามกลางการอารักขารักษาความปลอดภัยโดยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนับสิบนาย
โดยการยื่นจดหมายเปิดผนึกในครั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่สหรัฐอเมริกามีการสร้างสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ แห่งใหม่ บนพื้นที่ 16 ไร่ ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่าการลงทุนก่อสร้างประมาณ 8,800 ล้านบาท หรือ 284 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีแผนก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2566 ซึ่งประวัติศาสตร์ทั้งการก่อตั้งสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ เมื่อ 72 ปีที่แล้ว ที่แรกเริ่มใช้เป็นสถานีข่าวกรอง หรือค่ายรามสูร ที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อปี 2513 สมัยสงครามเวียดนาม ที่สหรัฐฯ ใช้สอดแนมฝ่ายตรงข้ามและเป็นสถานีข่าวกรองทางการทหาร จึงหวั่นเกรงว่ากรณีนี้อาจจะมีการใช้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางข่าวกรองและการสอดแนมจารกรรมในภูมิภาค โดยการฉวยโอกาสติดตั้งอุปกรณ์จารกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง จนส่งผลให้เชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่ความขัดแย้งและส่งผลกระทบต่อมิตรประเทศของไทย
ทั้งนี้นายนิติธร ล้ำเหลือ แกนนำกลุ่มประชาชนคนไทย(ปท.) เปิดเผยว่า การยื่นจดหมายเปิดผนึกในครั้งนี้เนื่องจากมีข้อห่วงใยและความวิตกกังวลเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ แห่งใหม่ โดยได้มีการหารือร่วมกันระหว่างกลุ่มมวลชนทุกฝ่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลและประวัติศาสตร์ต่างๆ แล้ว ต่างมีความเห็นตรงกันว่าการก่อสร้างสถานกงสุลสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ แห่งใหม่ อาจจะเป็นภัยต่อเชียงใหม่และประเทศได้ จึงยื่นจดหมายเปิดผนึกในครั้งนี้เพื่อขอให้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่ห่วงใยและเรียกร้อง เพราะที่ผ่านมาการชี้แจงยังไม่สมเหตุสมผล และไม่สามารถตรวจสอบการก่อสร้างหรือการติดตั้งอุปกรณ์ได้ โดยหวังว่าทางสหรัฐอเมริกาจะไม่กระทำการใดๆ ตามที่ประชาชนคนไทยมีความห่วงใยและเป็นกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความสงบและความปลอดภัย46d46a17f42c8c6b5af8037eb4117727.jpg
6a77079480d0b624455b390ec942d365.jpg
472474716aed1f6f6a8f5911d40d0f89.jpg
ขณะที่ “แดง สารภี” หนึ่งในแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า แม้ว่าที่ผ่านทางกลุ่มมวลชนที่เข้าร่วมกันในครั้งนี้ จะมีการเคลื่อนไหวและจุดยืนทางการเมืองในประเทศแตกต่างกัน แต่ในกรณีนี้เห็นตรงกันว่ามีความล่อแหลมและสุ่มเสี่ยงต่อการผลักดันให้ประเทศชาติบ้านเมืองเข้าไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระดับโลก จึงร่วมกันยื่นจดหมายเปิดผนึกเพื่อขอให้ทางสหรัฐอเมริการพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับ การสร้างสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ แห่งใหม่ ด้วยกันในครั้งนี้ โดยมุ่งที่ประเด็นประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญที่สุด เช่นเดียวกับตัวแทนกลุ่มคนเชียงใหม่ปกป้องสถาบัน ที่ระบุว่า ไม่ต้องการให้เชียงใหม่กลายเป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ และอยากให้สงบสุขเหมือนที่เป็นมาตลอด5e95bddf8c9f265c596da73edceb42de.jpg
d9b1ed2c828b4bfa527f9e2af9b2c48a.jpg
สำหรับจดหมายเปิดผนึกดังกล่าวมีเนื้อหาโดยละเอียดระบุว่า จากกรณีที่นายฌอน เค.โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ แถลงถึงโครงการก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่สหรัฐแห่งใหม่ ที่ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ว่า เริ่มทำการก่อสร้างแล้วบนพื้นที่ขนาด 16 ไร่ ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ซึ่งตามแผนจะก่อสร้างเสร็จสิ้นในปีพ.ศ. 2566 โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุน 284 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 8,800 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา(White House) เผยแพร่ รายงาน “ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ของสหรัฐอเมริกา” (INDO-PACIFIC STRATEGY OF THE UNITED STATES) โดยระบุถึงประเทศไทยว่า เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ในฐานะพันธมิตรของสหรัฐฯ ณ จุดศูนย์กลางอาเซียน จึงทำให้โครงการสร้างสถานกงสุลใหญ่สหรัฐแห่งใหม่ ถูกจับตาและวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นกลไกสำคัญของยุทธศาสตร์ดังกล่าว
เมื่อผนวกกับความเคลื่อนไหวของสหรัฐในการฝึกซ้อมรบ “คอบร้าโกลด์ 2022” ที่ผ่านมา ยิ่งทำให้เกิดข้อสงสัยอย่างยิ่งว่า สหรัฐฯใช้ห้วงโอกาสนั้นนำอุปกรณ์จารกรรมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง ระบบควบคุมปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ หรือUnmanned Aerial Vehicle : UAV และระบบควบคุมขีปนาวุธเข้ามาในประเทศไทย ด้วยเหตุที่ในสถานกงสุลใหญ่ อยู่ห่างเพียง 300 กิโลเมตรจากชายแดนจีน และยังใกล้กับเมียนมาและลาว
ด้วยเหตุนี้การเสริมขีดความสามารถในการรวบรวมข่าวกรองจากพื้นที่ภาคเหนือของไทยให้กับสถานกงสุลใหญ่สหรัฐ เชียงใหม่ จึงสอดคล้องกับการดำเนินนโยบายด้านความมั่นคงของสหรัฐ เพื่อหวังสกัดและคานดุลอำนาจกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมิตรประเทศของไทยc98be8d4678c38aa15d8e74309efaf86.jpg
d0930417af25e5a617efccc39b6964c0.jpg
b644962c238868c3fea6e4568bcc7096.jpg
ที่สำคัญเมื่อเกิดสถานการณ์ความไม่มั่นคงในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือพม่า ที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลเมียนมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียและจีน กับบรรดาชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา จนทำให้ไทยต้องแบกรับภาระหนักเรื่องผู้ลี้ภัย โดยเฉพาะแถบจังหวัดชายแดนภาคเหนือของไทย
กลุ่มประชาชนคนไทยขอย้ำว่า ข้อห่วงกังวลที่มีต่อการก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่ มิใช่ข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอย เมื่อประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งสถานกงสุลใหญ่สหรัฐ ที่เชียงใหม่เมื่อ 72 ปีที่ผ่านมา เริ่มแรกถูกใช้เป็นสถานีข่าวกรองเพื่อปฏิบัติการร่วมกับกองพล 93 ก๊กมินตั๋ง หรือพรรคคณะชาติของจีน ที่อพยพออกจากประเทศจีนไปยังรัฐฉาน ทางตะวันออกของเมียนมาในปีพ.ศ. 2493 หลังพ่ายแพ้สงครามกลางเมืองในจีนแผ่นดินใหญ่e6a4411619fc565428fdf8c64e5ac961.jpg
e6abfd82674080534b547f9f7cf4b325.jpg
148ed51a810e9d983bb4ea1e03517c32.jpg
นอกจากนี้สหรัฐเคยใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ในการสอดแนมและจารกรรมมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ในสมัยสงครามเวียดนาม เช่น กรณีค่ายรามสูรในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งกองทัพสหรัฐได้มาตั้งสถานีเรดาร์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางทหารของฝ่ายตรงข้าม โดยค่ายแห่งนี้ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารและการข่าวทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ค่ายรามสูรจึงทำหน้าที่เป็นสถานีข่าวกรองทางทหารสำหรับการสื่อสารระหว่างสหรัฐอเมริกากับหน่วยข่าวกรองต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก
ดังนั้นเมื่อทบทวนบทเรียนจากอดีต จึงทำให้กลุ่มประชาชนคนไทย ต้องจับตาความเคลื่อนไหวล่าสุดของสหรัฐฯในภาคเหนือของผืนแผ่นดินไทย เพื่อไม่ให้จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม สำหรับประชาชนชาวไทยและชาวโลก ทั้งยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กลับกลายเป็นพื้นที่ความขัดแย้งไร้ความปลอดภัย และอาจเกิดการเผชิญหน้ากับมิตรประเทศของไทย
dd8fd0372da23794b17cd40435cc5db3.jpg
5ad707411b53449783cc2e5387e29e8c.jpg
กลุ่มประชาชนคนไทย จึงขอเรียกร้องมายังท่าน เพื่อส่งผ่านความปรารถนาดี สื่อสารข้อเท็จจริงและความมุ่งมั่นต่อการสร้างสันติภาพในภูมิภาคนี้มายังรัฐบาลและประชาชนของสหรัฐอเมริกาว่า
1. พิจารณาทบทวนการก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่สหรัฐ เชียงใหม่ ให้ปลอดจากการก่อสร้างในลักษณะที่เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายอาวุธยุทโธปกรณ์ และควบคุมปฏิบัติการทางทหาร หรือกองกำลังติดอาวุธ รวมถึงการเป็นฐานปฏิบัติการของสำนักข่าวกรองกลาง หรือ ซีไอเอ
2.ราชอาณาจักรไทย เป็นประเทศที่ต้องการเชื่อมสัมพันธ์กับทุกประเทศในมิติแห่งการสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาเพื่อความผาสุกของประชาชน เพื่อความมั่นคงของภูมิภาค และสันติภาพของโลก หากการดำเนินนโยบายเพื่อความมั่นคงของสหรัฐ แต่สร้างความเสี่ยงภัยให้กับประชาชนไทยและสร้างความเคลือบแคลงจากจีน การก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่สหรัฐ เชียงใหม่ จึงควรทบทวน เพื่อมิให้เกิดเงื่อนไขการเผชิญหน้ากับมิตรประเทศของไทย
3.สถานการณ์ความไม่มั่นคงในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นเรื่องภายในของเมียนมา ซึ่งสหรัฐควรเคารพจุดยืนในความเป็นกลางของไทย และบรรทัดฐานอาเซียนต่อการไม่แทรกแซงกิจการภายในของเมียนมา
4.ขอให้สหรัฐอเมริกายุติการส่งยุทโธปกรณ์หรือกองกำลังผ่านชายแดนไทยไปยังเมียนมา เพื่อขจัดความเสี่ยงภัยที่จะลุกลามไปสู่สงครามตัวแทนในอนาคต0cff063e1be04b9dd9c0b63b1c9403f9.jpg
26ecbe93d94ea0a7af5f3ba8aa774d38.jpg
b91fdfafd0e2610cdaceed9d327e7596.jpg
กลุ่มประชาชนคนไทย ขอยืนยันว่าประชาชนชาวไทยยังคงความเป็นมิตรกับสหรัฐฯ ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องยาวนานกว่า 200 ปี นับเป็นหุ้นส่วนเก่าแก่ทางด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือหลากหลายด้าน เพื่อพัฒนาความมั่นคง ความเจริญของประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตลอดจนในช่วง 72 ปีที่ผ่านมาของการก่อตั้งสถานกงสุลใหญ่สหรัฐ เชียงใหม่ ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความร่วมมือค้านสาธารณสุข วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางภาคเหนือร่วมกัน โดยต่างยึดถือหลักคุณธรรม เคารพยอมรับความมีอธิปไตย ให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างจริงใจ