รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ปัจจุบันบริเวณประตูท่าแพ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ยังคงเป็นแหล่งที่มีนกพิราบชุกชุมและแพร่ขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว จนก่อความเดือดร้อนและสร้างความเป็นห่วงเกี่ยวกับความสะอาดและสุขอนามัย รวมทั้งหวั่นจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ da80a7e254a532722936fd0fe8eeb3db.jpgโดยปัจจัยสำคัญหลักของปัญหายังคงมาจากการที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่เข้าท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นิยมทำกิจกรรมให้อาหารนกพิราบ และถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก ถึงขั้นมีการจัดให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องทำให้ได้หากมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ cfe11b208af6d75f855f0e604f0dca8b.jpgซึ่งแม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเทศบาลนครเชียงใหม่ จะมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือการงดให้อาหารนกพิราบและเข้มงวดไม่ให้มีการเร่ขายอาหารนกบริเวณประตูท่าแพ แต่พบว่าแทบจะไม่เป็นผลใดๆf404e8e2a248186da9fec99c79ee9826.jpgทั้งนี้นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า นกพิราบเป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่งที่เป็นพาหะของเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรียและพยาธิอีกหลายชนิดที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ด้วย ทั้งนี้แนะนำประชาชนว่าควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือสัมผัสกับนกพิราบหากไม่มีความจำเป็น 700a931bc25c381cc45fea6214b0f288.jpgโดยเฉพาะในแหล่งที่มีนกพิราบรวมฝูงเป็นจำนวนมาก เพราะว่าทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคต่างๆ และทำให้ล้มป่วยได้ ซึ่งหนึ่งในเชื้อไวรัสที่นกพิราบเป็นพาหะนั้น มีเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่กำลังแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝนนี้รวมอยู่ด้วย จึงอยากเน้นย้ำว่าในช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงที่ใกล้ชิดนกพิราบ หากมีความจำเป็นต้องเข้าใกล้แหล่งที่มีนกพิราบควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันและต้องล้างมือทำความสะอาดทุกครั้ง a993835dfbbedae6a599fce81e4bf562.jpgนอกจากนี้แนะนำว่ากิจกรรมการให้อาหารนกพิราบนั้น เป็นกิจกรรมที่ควรจะงดเว้น เพราะการให้อาหารในจุดใดจะยิ่งทำให้จุดดังกล่าวเป็นแหล่งรวมของฝูงนกพิราบ และเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ มากขึ้นตามไปด้วย.