กองสลากฯ ประกาศ เลื่อนวันออกหวยงวดกลางเดือน ก.ค. 2562 มาเป็นวันที่ 15 ก.ค. 2562 เนื่องจากวันที่ 16 ก.ค. ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 17 ก.ค. ตรงกับวันเข้าพรรษา2228eeb284577dd9aaa89729cca60f09.jpgสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปืดเผยว่า ในวันที่ 16 ก.ค. 2562 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 17 ก.ค. 2562 ตรงกับวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันหยุดราชการประจำปี 2562 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันออกสลาก งวดวันที่ 16 ก.ค. 2562 มาเป็นวันที่ 15 ก.ค. 2562  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน479cd06ce858370a7f32df4bca6c4126.jpg