4d41931d054d5b91cd887827e877d350.jpg
เจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองต้นเปา โพสต์คลิปภาพประทับใจขณะที่รถกู้ชีพนำผู้ป่วยฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลขณะที่รถติดเป๋นแถวยาวทั้งสองช่องจราจร แต่ต่างก็พร้อมใจกันเปิดช่องทางตรงกลางให้รถกู้ชีพนำผู้ป่วยผ่านเส้นทางไปได้2442ea49dbdfb2d2497d1c6ce85b1f5f.jpg
c777bbbe012df6c7f81fa2130b2b0b77.jpg
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เฟสบุคของหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้โพสต์คลิปภาพประทับใจที่เจ้าหน้าที่ประจำรถกู้ชีพของเทศบาลเมืองต้นเปาบันทึกภาพประทับใจจากน้ำใจของผู้ใช้รถใช้ถนนที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่หน่วยกู็ชีพเทศบาลเมืองต้นเปากำลังนำผู้ป่วยโรคไต ในภาวะฉุกเฉินเพื่อนำตัวไปส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียใหม่ บนถนนสายเชียงใหม่-แม่ออน ขาเข้าเมือง ผ่านถนนมหิดล ผ่านแยกแอร์พอร์ท และถนนรอบคูเมือง ในช่วงเช้าวันวันที่ 30 สิงหาคม ในเวลาประมาณ 8 นาฬิกา ซึ่งเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน ประกอบกับที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้มีการจัดกิจกรรมการศึกษาในหลายจุดทำให้เกิดการจราจรที่ติดขัดในหลายเส้นทางเป็นระยะทางยาวหนายกิโลเมตร รวมทั้งเส้นทางดังกล่าวที่หน่วยกู็ชีพฯ กำลังนำตัวผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาล ต้องเจอกับรถที่ติดเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร แต่ปรากฏว่าผู็ที่ใช้รถใช้ถนนซึ่งมี2ช่องจราจร แสดงน้ำใจอย่างพร้องเพียงกันโโยการขยับรถออกสองข้าง และเปิดช่องทางกลางถนนให้กับรถกู้ชีพเพื่อผ่านเส้นทางไปได้และเป็นระยะทางยางหลายกิโลเมตรจนเจ้าหน้าที่กู้ชีพเกิดความประทับใจในน้ำใจ ได้นำมือถือมาถ่ายภาพไว้ และนำมาโพสต์แชร์เพื่อขอบคุณน้ำใจ และถือเป็นภาพประทับใจที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากของชาวเชียงใหม่ddbdee997ef5162d1b521c2f4b1dc5b0.jpg
e6461f7f79a0f6ded5fe89e54f29e88b.jpg
หลังจากโพสต์คลิปไปมีผู้คนในโลกออนไลน์แชร์ และแสดงความคิดเห็นชื่นชมน้ำใจของผู้ร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนน และเอื้อเฟื้อให้กับรถฉุกเฉินhttps://youtu.be/mrspD2d-Ebo