679334
จังหวัดเชียงใหม่ ขยายพื้นที่โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพิ่มเติม หลังเปิดเฟสแรกที่โถงนิทรรศการ 1 จำนวน 250 เตียงไปแล้ว ล่าสุดเปิดเพิ่มอีก 2 โถงเพิ่มอีกประมาณ 900 เตียงรองรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
679339
679331
นายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วาง ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 60- 70 รายต่อวัน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขยายพื้นที่โรงพยาบาลสนามที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาเพิ่มเติม จากเดิมที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยอยู่ 250 เตียง ขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อยู่ประมาณร้อยละ 70 – 80 จึงต้องเปิดโถงนิทรรศการ 2 ที่รองรับได้ 400 เตียง และโถงนิทรรศการ 3 อีก 500 เตียงเพิ่มเติม 679332
679335
679336ทั้งนี้ในจำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามขณะนี้ที่มีอยู่ 200 กว่าราย เป็นผู้ใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นเด็กประมาณ 20 ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยสีเขียว คือไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ท่ามกลางความดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ประมาณ 80 คน ซึ่งกำลังพลของกรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ ได้เข้ามาช่วยประกอบเตียงกระดาษและขนลำเลียงเครื่องนอน จัดตั้งเป็นเตียงสนามบริเวณโถงนิทรรศการ 2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด อินเทอร์เนท ตลอดจนอุปกรณ์อำนวยการความสะดวกเครื่องมือแพทย์อย่างครบครัน พร้อมเปิดระบบรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาได้ตั้งแต่วันนี้(20 กรกฎาคม) โดยจะทำการแยกผู้ป่วยชายออกมา และให้ผู้ป่วยหญิงและเด็กอยู่รวมกันเพื่อให้มีความสะดวกและเป็นสัดส่วน679337
679316
679310
ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดข้อมูลของวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 46 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็น 4,790 ราย รักษาหายแล้ว 4,202 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 548 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 259 ราย โรงพยาบาลรัฐ 184 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 103 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 2 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนโรคอีก 13 ราย โดยในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 27 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 407 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 109 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 28 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 4 ราย/
https://youtu.be/_j2VzYPZSBo