mdC0aS.jpg
เชียงใหม่ขึ้นอันดับ 1 ของโลกเช้านี้เมืองที่มีค่ามลพิษทางอากาศสูงที่สุด อยู่ในเกณฑ์สีม่วงดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับกระทบกับคนในพื้นที่ทุกคนอย่างรุนแรง วัดได้ 203 AQI ขณะที่ฮอทสปอทของไฟป่าทั้งภาคเหนือ และประเทศพม่า-ลาวแดงเถือกพุ่งสูงขึ้น ตอนนี้ทำได้เพียงลุ้นพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 26-29 มีนาคม จะช่วยกู้วิกฤติหมอกควันอีกครั้ง
mdCSzn.jpg
mdCYxg.jpg
mdCznW.jpg
mdCNW2.jpg
เมื่อเวลา 9.00 น. เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองใหญ่ที่มีมลพิษทั่วโลก รายงานว่าจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นแท่นอันดับ 1 เป็นหัวเมืองที่มีค่ามลพิษทางอากาศสูงที่สุด และเช้านี้พบว่า ดัชนีคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเกณฑ์สีม่วง ที่เรียกว่าส่งผลกระทบกับทุกคนในพื้นที่อย่างรุนแรงแล้ว โดยดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้สูงถึง 203 US AQI ถือว่าอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายอย่างมากกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แล้วmdCBK1.jpg
mdCfAy.jpg
mdCheD.jpg
ส่วนข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษเช้านี้พบว่าทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือมีวิกฤติหมอกควันหนักหน่วงที่สุดในรอบปีแล้วเช่นกัน ทุกจังหวัดมีค่ามลพิษจากหมอกควันไฟป่าสูงอยู่ในระดับสีส้มและสีแดงทั้งหมด รวมทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ เช้านร้เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ราชการตำบลช้างเผือกวัดได้ 77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 167 AQI ที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง วัดค่า PM 2.5 ได้ 70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 149 AQI ที่ ดอยสุเทพ ยังไม่อัพเดทข้อมูล ที่ ต.หางดง อ.ฮอด 106 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 216 AQI ขณะที่ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว ตอนบนของจังหวัดเชียงใหม่ สูงสุดของเชียงใหม่อยู่ในเกณฑ์สีแดง ซึ่งเกิดไฟป่ามากสุดของเชียงใหม่ และเกิดปัญหาไฟป่าที่ดอยหลวงเชียงดาวในขณะนี้ ค่า PM2.5 วัดได้ 229 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 339 AQI mdC9OJ.jpg
mdCTab.jpg
mdCw4f.jpg
mdC1xa.jpg
รายงานจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2566 รอบเช้า จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 77 จุด เป็นพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ 57 จุดด้วยกัน ส่วนป่าสงวนแห่งชาติ 20 จุด โดยพบไฟป่าในพื้นที่อำเภอเชียงดาวมากที่สุด 12 จุดด้วยกัน ขณะที่ภาพถ่ายจุดความร้อนจากดาวเทียมของนาซ่า แสดงให้เห็นว่าทั่งพื้นที่ภาคเหนือมีจุดความร้อนพุ่งสูงขึ้น รวมทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่รอบภาคเหนือทั้งลาว และพม่ามีจุดความร้อนเพิ่มสูงขึ้นจนภาพแผนที่กลายเป็นสีแดงเถือกเกือบทั้งหมด mdCKnq.jpg
mdCcdz.jpg
mdCgK8.jpg
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตอนนี้จะเป็นความหวังขอประชาชนในพื้นที่คือเรื่องขอสภาพอากาศจากฟ้าฝนที่จะมาช่วยกู้วิกฤติสถานการณ์หมอกควันของภาคเหนือ โดยทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประเทศเตือนเรื่องพายุฤดูร้อน และพายุลูกเห็บในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงวันที่ 26-29 มีนาคม 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มมีผลกระทบในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคตะวันออก ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และด้านตะวันออกของภาคเหนือ จะได้รับผลกระ ทบในระยะถัดไป จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเรียมกรป้องกันและ ะวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วย