mzBGEt.jpg
ข่าวร้ายของปอดพี่น้องประชาชนชาวภาคเหนือที่จะต้องจมอยู่ใต้สถานการณ์วิกฤติหมอกควันที่สาหัสที่สุดในรอบหลายปี เนื่องจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือย้ำ ทั่วทั้งภาคจะมีทั้งอากาศร้อน และไม่มีลมฝนมาช่วงอย่างน้อยอีกประมาณ1 สัปดาห์
mzBJVe.jpg
mzBeYl.jpg
สภาพอากาศเหนือเมืองเชียงใหม่เช้านี้พบว่ามีหมอกควันสีขาวโพลนหนาวทึบไปทั่วพื้นที่มองไปทางไหนก็ต้องเจอกับหมอกควันที่หนาแน่น ส่งกลิ่นเหมือนกับควันไฟไปทั่วพื้นที่ มาพร้อมกับอากาศที่ร้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ ขณะที่วิฤติหมอกควันแม้ชาวบ้านที่ยังพอมีฐานะนอนห้องแอร์เปิดเครื่องฟอกอากาศ แต่ค่า PM2.5 ในห้องแอร์ที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศยังอยู่ที่ 40-100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ยิ่งหากอยู่นอกห้องแอร์ก็พบว่าบางจุดของเชียงใหม่ทะละ 200 ไมโครกรัมไปแล้ว
สำหรับเช้านี้เมื่อเวลา 9.00 น. เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองใหญ่ที่มีมลพิษทั่วโลก รายงานว่าจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นแท่นอันดับ 1 เป็นหัวเมืองที่มีค่ามลพิษทางอากาศสูงที่สุดต่อเนื่องอีกวัน ดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้สูงถึง 196 US AQI ถือว่าอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายอย่างมากกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แล้วmzBmRk.jpg
mzByuv.jpg
mzBFME.jpg
ขณะที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าพื้นที่ภารเหนือยังต้องอยู่ภายใต้ฝุ่นควันที่ยังสะสมตัวหนาแน่นขึ้นต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 1 สัปดาห์ต่อจากนี้เนื่องจากยังไม่มีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงว่าจะมีลมพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงตลอดสัปดาห์นี้ แม้ว่าจะมีการประกาศเตือนเรื่องพายุฤดูร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ไม่ส่งผลกระทบกับภาคเหนือของไทย ประกอบกับมีอากาศที่ร้อนขึ้น ความชื้นในอากาศลดลงทำให้เอื้อต่อการสะสมตัวของหมอกควันในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนในพื่นที่ด้วย พร้อมกับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือดูแลสุขภาพหลีกเลี่ยงการออกมาทำกิจกรรมนอกเคหะสถาน หรืออยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน