คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.นำแจกหน้ากากอนามัยให้บุคลากรใช้สวมใส่ช่วงวิกฤติหมอกควันและPM2.5 เป็นแบบอย่างรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวใส่ใจดูแลสุขภาพและป้องกันตัวเอง เผยยอดผู้ป่วยทางเดินหายใจและเส้นเลือดตีบพุ่งแล้ว2เท่าตัวcb17bd327adf00020ddfa24136627e9e.jpgวันนี้(14 มี.ค.62) ที่อาคารบุญสม มาร์ติน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยให้แก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์,โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และศูนย์ศรีพัฒน์ กว่า 6,000 คนด้วย เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้คนเกิดความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพและป้องกันตัวเองในสถานการณ์ปัญหาคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังประสบวิกฤติหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานจนอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพd7f3d4d8e74c8f7289d4cdc9424a7b24.jpgคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่กำลังประสบปัญหาคุณภาพอากาศทั้งหมอกควันไฟป่าและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5เกินค่ามาตรฐานจนอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งสถานการณ์ในปีนี้รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา โดยปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 7ad8e9d8af2df364cf3a0336596c91e0.jpgดังนั้นการป้องกันตัวเองจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงจัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยให้บุคลาการสวมใส่ป้องกันตัวเองเพื่อเป็นแบบอย่างให้ประชาชนเกิดความตระหนักและตื่นตัวที่จะดูแลสุขภาพตนเอง เพราะแม้จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่อย่างน้อยทุกคนสามารถป้องกันตัวเองได้0f14b05cd70040712eaf2e6e20e5b173.jpgขณะเดียวกันคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยด้วยว่า ข้อมูลจากห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ล่าสุดพบว่าในช่วงที่มีสถานการณ์ปัญหาคุณภาพอากาศนี้จำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวที่เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นจากปกติ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการศึกษาวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ฯ ที่พบว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมีผลกระทบต่อสุขภาพทำให้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ   7a17d735e3778e7b82fa6b891178d01b.jpgทั้งนี้แนะนำว่าในช่วงที่คุณภาพอากาศแย่และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ควรงดทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะการออกกำลังกาย เพราะจะทำให้สูดเอามลพิษเข้าสู่ร่างกายมากกว่าปกติและยิ่งเข้าไปสู่ปอดชั้นในจากการหายใจที่ถี่และแรงขึ้น หากจำเป็นต้องออกไปทำกิจกรรมที่โล่งแจ้งควรใส่หน้ากากอนามัย และหากเป็นไปได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยแบบพิเศษที่เรียกว่า N95 เพราะป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ดีกว่าdecc6b233b291da2d86fa1cb2557b53c.jpgด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ ระบุว่า ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแน่นอน โดยในระยะยาวมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามที่น่าเป็นห่วงในระยะเร่งด่วนเฉพาะหน้าคือผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมองตีบ,โรคหัวใจ และโรคระบบหายใจ ที่เวลานี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปกติ 2 เท่าตัว ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์ปัญหานี้ โดยผู้ป่วยที่มีประวัติโรคภูมิแพ้,ความดันสูง และเส้นเลือดตีบ จึงมีความจำเป็นต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษในช่วงนี้ ขณะเดียวกันควรจะต้องงดออกกำลังกายกลางแจ้งด้วย รวมทั้งควรสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตัวหากมีความจำเป็นต้องออกนอกตัวอาคาร ซึ่งกิจกรรมการแจกหน้ากากอนามัยของคณะแพทยศาสตร์ฯ ในครั้งนี้หวังว่าจะเป็นแบบอย่างที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนเกิดความตื่นตัวในเรื่องนี้.