ช่วงบ่ายวันนี้(18 มี.ค.61) ที่บริเวณหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในเชียงใหม่ ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก รวมตัวกันทำกิจกรรมรณรงค์เรียกร้องความเป็นธรรมกรณีเสือดำที่ถูกยิงตายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี และมีการจับกุมตัวนักธุรกิจใหญ่ พร้อมพวก ที่ตกเป็นผู้ต้องหา เพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีนี้อย่างตรงไปตรงมา และเรียกร้องให้ยุติการล่าสัตว์ป่าทุกชนิด โดยได้ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชูป้ายที่มีข้อความสำคัญว่า “เสือดำต้องไม่ตายฟรี” พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากเสือดำ และเขียนเครื่องหมายกากบาทลงที่ฝ่ามือซ้ายเพื่อสื่อความหมายถึงหัวใจที่ไม่ยอมรับความไม่เป็นธรรมหากการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดมีสองมาตรฐาน และเกิดความไม่เสมอภาค3df0c78842c38248eeb692b7284efe2f.jpg

ทั้งนี้หนึ่งในตัวแทนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระบุว่า  การที่ผู้เข้าร่มกิจกรรมในครั้งนี้ได้ออกมาเคลื่อนไหว ไม่ใช่การต่อต้านแต่เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และเป็นการแสดงความคิดเห็นในฐานะคนไทยคนหนึ่ง เนื่องจากมีความเศร้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นในเมืองพุธ ที่มีความเชื่อว่าจะไม่เบียดเบียดสัตว์ร่วมโลก แต่กลับเกิดเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์อย่างร้ายแรงขึ้น โดยที่เชื่อว่าเสือดำที่ถูกฆ่าตายในกรณีนี้อาจจะไม่ใช่ตัวสุดท้ายหรือตัวเดียว และเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก จึงได้ออกมาแสดงออกเพื่อหวังให้ผู้คน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงจุดนี้ ไม่เพิกเฉย และไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไปตามกาลเวลา ตลอดจนเกิดความตื่นตัวในการร่วมกันปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.df510905a213761b72607695f3445b49.jpg
50a9ee4c60a8fac4b04e98873644fb43.jpg