vlS8oz.jpg
vlSHG8.jpg
ภาพบรรยากาศความสวยงามของตลองแม่ข่า คลองน้ำเน่าที่ถูกพลิกโฉมให้กลายเป็นคลองโอตารุเมืองไทย ตอนนี้ตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศของงานประเพณียี่เป็งหรืองานลอยกระทงของชาวล้านนา และเตรียมจัดงาน “ฮอมปอยยี่เป็งแม่ข่างาม สายน้ำแห่งไชยมงคล และพิธีตักบาตรทางเรือ ประจำปี 2565”vlScvv.jpg
vlSZlk.jpg
vlSiBE.jpg
ภาพบรรยากาศความสวยงามของคลองแม่ข่า อดีตคลองน้ำเน่าที่ต้องแก้ปัญหากันมายาวนานหลายสิบปี จนถูกเทศบาลนครเชียงใหม่พลิกโฉมปรับภูมิทัศน์สองฝั่งคลอง และปรับปรุงคุณภาพน้ำได้ออกมาสวยงาม จนถูกตั้งฉายาให้เป็นคลองโอตารุเมืองไทย ที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่ประเทศซี่ปุ่นจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเชียงใหม่ไปแล้วในตอนนี้ ล่าสุดเข้าสู่ช่วงของเทศกาลงานประเพณียี่เป็งหรืองานประเพณีลอยกระทงของชาวบ้านนา เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ร่วมกับชุมชนตกแต่งบรรยากาศของงานประเพณียี่เป็ง ด้วยโคมไฟยี่เป็ง และกระทงตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับตลอดสองฝั่งของลำคลองได้สวยงาม และเข้ากับบรรยากาศ
vlSRqN.jpg
vlSx8V.jpg
vlSU7Q.jpg
vlSqgS.jpg
โดยช่วงเช้าวันธรรมดาจะเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวน้อยที่สุดหลายคนจึงฉวยโอกาสนี้มาเก็บภาพความสวยงามแบบโล่งๆ ไม่มีนักท่องเที่ยวไว้ ส่วนใครที่ชื่นชอบบรรยากาศนักท่องเที่ยวอากาศเย็นๆ ก็สามารถมาเที่ยวได้ในช่วงค่ำ หรือตอลดทั้งวันในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดพิเศษ สองฝั่งคลองชาวบ้านก็เปิดเป็นร้านอาหารร้านเครื่องดื่ม คาเฟ่ ของทานเล่น ร้านอาหารไปจนถึงร้านของฝากของที่ระลึกกันและตกแต่งร้านให้เข้ากับบรรยากาศออกมาได้สวยงามสามารถถ่ายภาพได้สวยทุกมุมvlS52n.jpg
vlSlG1.jpg
vlSPH9.jpg
vlS27J.jpg
นอกจากนี้แล้ว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหลายภาคส่วน เตรียมจัดงานสัปดาห์งานบุญ “ฮอมปอยยี่เป็งแม่ข่างาม สายน้ำแห่งไชยมงคล และพิธีตักบาตรทางเรือ ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 4-9 พฤศจิกายน 2565 นี้ โดยในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 จะเป็นสัปดาห์จิตอาสาพัฒนาแม่ข่างามตลอดทั้งสาย และวันแต่งดา เป็นการเชิญชวนพี่น้องประชาชนตกแต่งพื้นที่ริมคลองแม่ข่าให้ร่มรื่น สวยงาม ด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ปลูกพืชผักสวนครัวที่กินได้ ตามท่าน้ำและอาคารบ้านเรือน ขณะเดียวกันหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จะนำเรือกระทง มาประจำพื้นที่ในแต่ละจุด เตรียมความพร้อมและประดับตกแต่งให้สวยงาม vlSCgb.jpg
vlSuCf.jpg
vlS6Fa.jpg
vlSrtq.jpg
จากนั้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 จะมีพิธีตักบาตรทางเรือ ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญและหาดูได้ยากในภาคเหนือ และในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมกระทงและสักการะพระแม่คงคา แม่ข่ามหานที พร้อมกับร่วมลอยกระทง จุดผางประทีปบูชาพระแม่คงคา บริเวณท่าน้ำแม่ข่าชัยศรีภูมิ์ เพื่อรักษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป