7a8a788047dabba8d09386329857170c.jpg
คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่พุ่งติดเชื้อรวม 478 ราย ทำให้ต้องปิดตลาด 14 วันควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบกับตามตลาดชุมชนอย่างหนักพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยไม่มีสินค้ามาขายต่อ ปิดเเผงเพียบ ส่วนที่มีพบว่าราคาพืชผักพุ่งสูง 3 เท่าตัว อ้างเรื่องผลกระทบจากตลาดเมืองใหม่ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร 3360ed0fee5a55cd6955d4307730a75b.jpg
2326ad016c8f2d46c0c7f36ea9d6888c.jpg
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดข้อมูลของวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 214 ราย
โดยเฉพาะ ผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจากคลัสเตอร์ ตลาดเมืองใหม่ และตลาด สท.เก๊า อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 118 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมจากคลัสเตอร์นี้ ทั้งหมด 478 ราย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาด พนักงานเข็นรถรับส่งผักหรือสินค้าทั่วตลาด รวมทั้งผู้สัมผัสร่วมบ้านที่กระจายไปในหลายอำเภอ และหลายตลาด ขณะนี้ทางทีมควบคุมโรคได้เร่งตรวจเชิงรุกค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่ม จึงต้องสั่งปิดตลาดเมืองใหม่ต่อไปอีก 11 วันจนถึง 22 ตุลาคม โดยให้กลุ่มเสี่ยงสูงที่มีผลตรวจเป็นลบกักตัว 14 วัน อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดปิดการดำเนินงานและไม่ให้ไปขายที่อื่น เพื่อให้การควบคุมโรคสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการแพร่กระจายเชื้อออกไปfac143afa26b7e426fa59da7ae2f7101.jpg
0057c358932104bb9cae31d1369ef727.jpg
ทั้งนี้พบว่ามีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือกับการควบคุมโรค มีการแอบเปิดร้านขายสินค้าแม้จะมีการประกาศปิดตลาด บางกลุ่มมีการไปรวมตัวตั้งแผงขายตามข้างทางโดยรอบตลาดเมืองใหม่ที่มีการสั่งปิดเป็นพื้นที่ควบคุม โดยกำชับให้กลุ่มเสี่ยงทั้งพ่อค้าแม่ค้า แรงงาน รวมทั้งผู้ที่ขนส่งสินค้าต้องเข้าตรวจเชื้อ และยังต้องกักตัวให้ครบ 14 วันแต่กลับเป็นเหมือนฝูงผึ้งแตกรังมีการกระจายไปเปิดเเผงขายกันเองทางจังหวัดจังต้องขอความร่วมมือให้กักตัวให้ครบ 14 วันเนื่องจากตอนนี้พบว่าจากคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่นั้นมีผู้ติดเชื้อแล้วแพร่กระจายโรคต่อไปยังต่างพื้นที่ที่เป็นภูมิลำเนาที่เกี่ยวข้องกับผู้มาสัมผัสและติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้แล้วจำนวนมากด้วยe2a2ace1cc73d6915ec5fcc656a026f8.jpg
07f41048073d12a7f7d63da762a55858.jpg
a4645024ff80ed01889b80543c47e348.jpg
59dc68873f982ab3be2da2a905a1330a.jpg
ขณะเดียวกันผลกระทบจากการปิดตลาดเมืองใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นตลาดค้าปลีกและส่งสินค้าการเกษตรและอาหารใหญ่สุดของภาคเหนือ ก็พบว่า สินค้าจำพวกพืชผักผลไม้ และอาหารสดเริ่มขาดตลาด จากการสำรวจที่ตลาดชุมชนวัดบ้านท่อ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่พบว่า พ่อค้าแม่ค้าที่ไปรับสินค้าจากตลาดเมืองใหม่และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้ให้ความร่วมมือกักตัวตามมาตรการ บางส่วนก็ได้รับผลกระทบจากสินค้าที่ปรับราคาสูงขึ้นเกือบ 3 เท่าตัวอย่างผักชนิดต่างๆ มีการขยับราคาขึ้น เช่นผักชีขยับขึ้นมาอยู่กิโลกรัมละ 150-200 บาท ผักสลัด คะน้า ก็แพงขึ้นเท่าตัว ผักบุ้งจากที่เคยขายกำละ 5 บาทพุ่งเป็น 15 บาท 04caa5c7a1042bba6fd2b45d65e2e66b.jpg
dc9de9350bd6dbae7520fe48a8be5366.jpg
3b07e3f3ebb1a79746261bc7d9c58a4f.jpg
869f3d0d16f03c8aee8b7b06d49d0a0e.jpgขณะที่ร้านค้าและแผงขายกับข้าวปรุงสุกหลายร้ายทนแบกราคาต้นทุนไม่ไหวก็ปิดแผงลงเป็นการชั่วคราว ทำให้ในตลาดแห่งนี้มีแผงขายผัก ขายอาหาร ปิดไปมากกว่า 10 เจ้าด้วยกัน ที่เหลือก็มีการขยับราคาขายขึ้นตามต้นทุนที่ไปรับมา ส่วนชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบหนักสินค้าขยับราคาขึ้นก็ต้อเลือกซื้ออาหารที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดไม่พ้นไข่ไก่ ที่ยังเป็นที่พึ่งของครัวเรือนได้แต่หากไข่ไก่ขยับราคาขึ้นก็คาดว่าชาวบ้านจะได้รับผลกระทบหนักแน่นอน

https://youtu.be/vm2Ofr82NZY