cd14e41582fa070bd5983074fd4b7e1d.jpg

https://youtu.be/ifQ3WnuI7-A

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ปู่ไดโนเสาร์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” ซึ่งจัดขึ้น ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยนำหุ่นจำลองไดโนเสาร์ทั้งที่กินพืชและกินเนื้อขนาดเท่าของจริงหลากหลายสายพันธุ์ ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ มาจัดแสดงไว้ในสวนหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในลักษณะคล้ายกับพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ให้ผู้ที่สนใจได้ชมกันอย่างใกล้ชิด มีการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกเพลิดเพลิน ด้วยการเล่นเกมส์ต่างๆ อาทิ ผจญภัยในเขาวงกตป่าล้านปี การขุดกระดูกไดโนเสาร์ หนูน้อยนักสืบหินแร่ 9dee34218e05f8c4d02881fed900519d.jpg
d0a122261e2aed31133e5ccb5610d6b2.jpg
660be086c9606d72284ad04c8dfd32e8.jpgนอกจากนี้ภายในอาคารยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการพืชล้านปี นิทรรศการไดโนเสาร์จากพิพิธภัณฑ์สิรินธร พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง เป็นต้น สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนให้คงอยู่ต่อไป โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม2562นี้33647f25cbe4f7989db54ca3cf1034ff.jpg
02390a5eeeeccd50b286780aede4b8ea.jpg
0f6313a66ddaa98900cba9e9f90f9bcf.jpg