c9464db1bf046879f42892f57bf6844d.jpg
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์และม้าโบราณ กว่า 30 โครง ในวัดท่ากาน ใกล้กับโบราณสถานเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ คาดเป็นสุสานโบราณอายุ 1000 – 1300 ปี
นักโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ 34 โครง กระดูกม้า 1 โครง รวมทั้งซากกระดูกสัตว์เช่น หมู วัว ควายอีกจำนวนหนึ่ง ภายในวัดท่ากาน ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองโบราณเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ b809524eecf606c9442b3e3b1efc2005.jpg
70aa516c8f74bbb975f3a35d09d07491.jpgนางสาวนงไฉน ทะรักษา นักโบราณคดีปฏิบัติการ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปี 2556 มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ 1 โครง และโครงกระดูกม้า 1 โครง จากการตรวจสภาพดินทางวิทยาศาสตร์ยืนยันได้ว่าน่าจะอยู่มีอายุ 1,000 – 1,300 ปี หรือในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 สมัยเริ่มรัฐหริภุญชัย ต่อมาในปีนี้ได้มีการขุดต่อเพิ่มเติมล่าสุดพบโครงกระดูกมนุษย์เพิ่มอีก 33 โครง ซึ่งมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย รวมทั้งเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี โดยแต่ละโครงอยู่ในท่านอนหงายงอเข่าหันหัวไปทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทำให้เห็นรูปแบบของการฝังศพแบบโบราณ เชื่อว่าบริเวณดังกล่าวคือสุสาน เตรียมนำโครงกระดูกทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้ และนำไปตรวจสอบพันธุกรรมหรือ DNA ต่อไป017c3024f2ac96a8ab922b409958582a.jpg
นายชูศักดิ์ ศิริวนกุล อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนอำเภอสันป่าตอง เปิดเผยว่า ขณะนี้ ในพื้นที่โบราณสถานเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง มีการขุดค้นพบโครงกระดูกม้าโบราณและโครงกระดูกมนุษย์โบราณ ณ วัดเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขุดค้นพบโดย ทำการขุดเจาะชั้นดิน เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เวียงท่ากาน และจากชั้นดิน 1-2 เมตรแรกที่ขุดค้นนั้น ได้พบ เศษภาชนะดินเผาต่างๆ ในยุคหริภุญไชยและล้านนา อีกทั้ง ยังขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ จำนวนกว่า 10 โครง และบริเวณข้างโครงกระดูกมนุษย์ ยังพบโครงกระดูกม้าขนาดใหญ่ ซึ่งเคยค้นพบเพียงแค่ 3 แหล่งเท่านั้น คือ ที่นครราชสีมา ลพบุรี และศรีสัชนาลัย f4ebbcf07916537b6f2df9c088f5e464.jpg
aea9291600a5e5ebea5f2352001a30de.jpg
2226a8ae95f12bdc5c8de181ab010fe2.jpgโดยนักโบราณคดีสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ขุดค้นพบตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 และได้ดำเนินการหล่อเรซินไว้เป็นข้อมูลศึกษา ณ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเวียงท่ากาน อีกทั้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านม้าจากจังหวัดลำปาง จะได้นำโครงกระดูกม้าไปพิสูจน์ดีเอ็นดูและจะรายงานผลกลับมาให้ทางเวียงท่ากานทราบต่อไปอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนอำเภอสันป่าตอง ยังกล่าวด้วยว่า นักโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ยังเดินหน้าค้นคว้า วิจัย ในพื้นที่เวียงท่ากานต่อไป เพื่อใช้เป็นหลักฐานบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยหริภุญไชยและล้านนา โดยขณะนี้ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ นักเรียน นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาศึกษา ดูงาน เป็นระยะhttps://youtu.be/Xfs2v36-quE