Sequence 03.00 05 20 17.Still058
คิกออฟฉีดวัคซีนโควิดวันแรกของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่เชียงใหม่ราบรื่น ประชาชนทยอยออกมาฉีดวัคซีนตามคิวที่จองไว้กับหมอพร้อมตามเวลาและสถานที่ ขณะเดียวกันชื่นชมจุดฉีดของโรพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ใช้อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดระบบได้ดีเยี่ยมใช้เวลา 12 นาทีตั้งแต่เข้าคิวจนถึงฉีด และพักดูอาหาร รวมเวลาไม่ถึง 45 นาที Sequence 03.00 00 06 04.Still039
Sequence 03.00 00 29 55.Still041
Sequence 03.00 01 12 01.Still042
วันนี้(7 มิ.ย.64) รายงานแจ้งว่าบรรยากาศการ Kick Off ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศตามวาระแห่งชาติ เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้า โดยขณะที่ยอดจองวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมเดือนมิถุนายน 64ของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ที่ 64,595 ราย ขณะที่เบื้องต้นในรอบเดือน มิ.ย.64 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ทั้งสิ้น 114,400 โดส เพื่อฉีดให้ประชาชน แบ่งเป็น วัคซีนแอสตราเซเนกา 52,000 โดส และวัคซีนซิโนแวค 62,400 โดส ซึ่งเพียงพอสำหรับการฉีดให้กับประชาชนจองผ่านระบบหมอพร้อมทุกคน โดยผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีจะได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ส่วนผู้ที่อายุน้อยกว่า 60 ปี จะได้รับวัคซีนซิโนแวค แต่หากมีความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาจะให้ลงชื่อรอคิวไว้ เพราะวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าอาจไม่เพียงพอสำหรับทุกกลุ่มอายุ แต่เพียงพอสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมแล้วSequence 03.00 01 26 47.Still043
Sequence 03.00 01 45 20.Still044
Sequence 03.00 01 52 54.Still045
โดยที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งสถานที่บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนจองฉีดกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พบว่ามีประชาชนที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งกลุ่มผู้ที่อายุเกิน 60ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และประชาชนทั่วไป เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันและช่วงเวลาที่กำหนดตั้งแต่เช้า ซึ่งทางโรงพยาบาลมีการกำหนดรอบการฉีดระหว่าง 08.00-13.00 น. โดยผู้ที่จะเข้ารับการฉีดตั้งผ่านระบบการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและคัดกรองอย่างละเอียดก่อนเข้ารับการฉีด รวมทั้งมีการจัดจุดสังเกตอาการและจัดเจ้าหน้าที่ให้การดูแลพร้อมแนะนำผู้เข้ารับการฉีดแล้วเป็นอย่างดี ซึ่งโดยภาพรวมบรรยากาศการดำเนินการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นไปด้วยความราบรื่นและเรียบร้อยดีSequence 03.00 12 34 22.Still068Sequence 03.00 03 13 41.Still049
Sequence 03.00 03 31 06.Still050
Sequence 03.00 04 14 43.Still054
ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีการเตรียมการและความพร้อมเป็นอย่างดีในการฉีดวัคซีนโควิด-19ให้กับประชาชนในครั้งนี้ ซึ่งเบื้องต้นทำให้การดำเนินการตั้งแต่ที่เริ่มเปิดให้บริการในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่นดี โดยตามแผนทางโรงพยาบาลกำหนดจะดำเนินการฉีดให้กับประชาชนได้เฉลี่ยวันละประมาณ 700 คน และจากการดำเนินการในเบื้องต้นภาพรวมไม่มีความติดขัดใดๆ ที่เป็นปัญหาอุปสรรค
Sequence 03.00 04 19 38.Still055
Sequence 03.00 04 53 43.Still056
Sequence 03.00 05 09 19.Still057
ทั้งนี้แต่ละคนจะใช้เวลาตั้งแต่จุดลงทะเบียนถึงจุดฉีดวัคซีนประมาณ 12 นาที รวมกับการพักรอสังเกตอาการอีก 30 นาที สำหรับวัคซีนที่ฉีดนั้น เนื่องจากวัคซีนแอสตราเซเนกาได้รับการจัดสรรมาอย่างจำกัด จึงจะฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น ส่วนผู้ที่อายุต่ำกว่า60ปี จะได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวค ซึ่งมีการทำความเข้าใจกับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วและทุกคนต่างเข้าใจดี โดยยืนยันว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีความปลอดภัยและช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 จึงอยากขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและเชิญชวนให้เข้ารับการฉีดวัคซีน
Sequence 03.00 07 37 30.Still066
Sequence 03.00 05 51 20.Still059
Sequence 03.00 05 56 38.Still060ด้านนางสาวบวจันทร์ นิลตา อายุ 62 ปี ชาวเชียงใหม่ ซึ่งเข้ารับการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อม โดยไม่มีปัญหาติดขัดใดๆ ทั้งนี้ส่วนตัวมีความเชื่อมั่นในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ไม่มีความเป็นห่วงกังวลใดๆ เพราะเชื่อว่าเมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคได้ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อ และทำให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ พร้อมทั้งอยากเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนกันทุกคนเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่Sequence 03.00 09 14 34.Still067Sequence 03.00 06 23 58.Still062
Sequence 03.00 06 34 57.Still063
ส่วนนางอริสรา รักนุ้ย อายุ 69 ปี ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อีกรายหนึ่ง เปิดเผยว่า เมื่อทราบว่ามีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ทำการลงทะเบียนจองทันทีและได้คิวฉีดในวันแรก โดยส่วนตัวเชื่อมั่นการฉีดวัคซีนโควิด-19ว่าจะช่วยป้องกันตัวเองจากโรคนี้ได้ เพราะตัวเองมีโรคประจำตัวหลายโรคทั้งความดัน ไทรอยด์ ดังนั้นการฉีดวัคซีนย่อมน่าจะดีกว่า พร้อมทั้งอยากเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19เช่นเดียวกัน

https://youtu.be/CnymcnqsXoc