ทดลองจัดถนนคนเดินจันทร์-ศุกร์ ปิดถนนแบ่งล็อคจำหน่ายสินค้า แต่ไม่ผ่านความเห็นของคนในชุมชนเกิดการคัดค้านหนักขึ้นอีก ชาวบ้านขึ้นป้ายไวนิล์ และรณรงค์ติดสติกเกอร์คัดค้านแนวคิดนี้ ชุมชนได้ผลกระทบหนักบ้านเรือน คลีนิครักษาคนไข้ โรงแรม ร้านอาหาร โรงเรียนและวัด เจอหนักสุด เดินหน้าร้องศูนย์ดำรงค์ธรรม และศาลปกครองc97967ae7a78dd68e1dd4028fddc187e.jpgจากกรณีที่ มีการปิดถนนพระปกเกล้าใจกลางเมืองเชียงใหม่ไป 1 ช่องจราจรระหว่างแยกกลางเวียงไปถึงแยกโรงเรียนพุทธิโศภณ เป็นระยะทางประมาณ 3-400 เมตร ฝั่งวัดเจดีย์หลวงวรวิหารและวัดพันเตา ในช่วงเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมาทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ จะมีการปิดถนนตั้งแต่เวลา 17.00 น.ไปจนถึงช่วงกลางดึกประมาณ 23.00น ให้การจราจรเส้นทางดังกล่าวก็จะทำได้ช่องทางเดียว และใการแบ่งพื้นที่บนผิวจราจรให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามาจังจองเพื่อจำหน่ายสินค้า d6991df3f3c6312775c2776e3d20b1fc.jpgโดยชุมชนเริ่มมีการคัดค้านเรื่องดลงกล่าวเนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างหนัก ชาวบ้านพบว่ากลุ่มที่เข้ามาดำเนินการดังกล่าวคือตัวแทนของชุมชน 13 ชุมชนที่มีผู้นำชุมชนบางชุมชนไปเข้าลงชื่อขอจัดกิจกรรมอ้างว่าเป็นการขายสินค้าหัตถกรรม เพื่อช่วงชาวบ้าน โดยไม่มีการทำประชาพิจารณ์ หรือสอบถามชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับผลกระทบเลย0be96a0800217680aabc3493aac22186.jpgล่าสุดทางชุมชนทั้ง 2 ฝั่งถนนและในซอยต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบเริ่มมีการเคลื่อนไหวคักค้านหนักขึ้นอีก โดยมีการทำป้ายไวนิล์ขนาดใหญ่เริ่มนำมาติดตามหน้าบ้านเรือน และห้างร้าน เพิ่มเติมจากที่เคยทำสติกเกอร์ติดไว้ตามเสาไฟฟ้า หน้าบ้าน และตามกำแพงเพื่อแสดงออกถึงจุดยืนที่จะขอคัดค้านโครงการนี้ หลายคนห่วงเรื่องหลักคือเรื่องของการจราจรซึ่งหากปิดการจราจรผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นกับประชาชนคือ 1 เรื่องของการสัญจรที่ไม่ได้รับความสะดวก 2. เรื่องของความไม่เหมาะสมที่นำถนนซึ่งถือว่าเป็นถนนสายหลักผ่านใจกลางเมืองเชียงใหม่ 293d27300dba2a2f3c3b6600dd43139d.jpgซึ่งปกติก็มีการสัญจรหนาแน่นอยู่แล้วหากปิดถนนก็ยิ่งจะทำให้เกิดความวุ่นวายกับการจราจร ผู้คนในพื้นที่เองเข้าออกไม่สะดวกการทำมาค้าขายก็จะไม่สามารถทำได้ แม้ว่าทุกวันอาทิตย์ก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเนื่องจากถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่หลักของเมืองเชียงใหม่กับการปิดถนนจัดถนนคนเดิอนวันอาทิตย์ ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผู้ประกอบการบางร้านยินดีปิดร้านเพื่อให้พื้นที่กับถนนคนเดิน แต่หากต้องมาปิดถนนในวันปกติแล้วต่างก็มีความเห็นเดียวกันว่าไม่สามารถเปิดกิจการได้อย่างแน่นอน ขณะเดียวกันชุมชนก็ห่วงเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างเช่นเพลิงไหม้ หรือมีผู้ป่วยต้องเข้าออกก็คงเป็นการยากที่จะเข้าออกพื้นที่ได้โดยเร็วb258b231b001fbd7184fb858323157da.jpgและหลังจากที่เริ่มมีข่าวออกมาเรื่องของการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการดังกล่าวพบว่า ประชาชนทั้งในส่วนของโลกออนไลน์ และชาวเชียงใหม่เองก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าจะมีการปิดการจราจรเพื่อทำถนนคนเดินเอื้อให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากวันอาทิตย์ก็มีการปิดถนนเต็มรูปแบบไปแล้ว 1 วัน และห่วงเรื่องของอัตลักษณ์ หากมีถนนคนเดินทุกที่ทุกวันความเป็นอัตลักษณ์มันก็จะหมดไปด้วย และก็จะส่งผลกระทบกับมากับกิจกรรมหลักของถนนคนเดินวันอาทิตย์เองด้วย
อย่างไรก็ตามโครงการนนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ออกปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้เป็นผู้จัดหรือเป็นผู็มีอำนาจในการจัด แต่เป็นอำนาจของทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะตำรวจจราจร ที่มีอำนาจเต็มในการปิดถนนและให้จัดกิจกรรมนี้a51c3a5aa743498666660253f9aca5a2.jpgทั้งนี้ทางตัวแทนชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากทั้ง 2 ฝั่งถนน และพื้นที่โดยรอบได้เดินหน้ายื่นเรื่องดังกล่าวให้ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศาลปกครองในการคัดค้านเรื่องนี้แล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้ามจากผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่