m71zxa.jpg
เชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือจมอยู่ใต้หมอกควันวิกฤติหนัก โดยเชียงใหม่ ครองอันดับ 1 ของโลกหัวเมืองมลพิษสูงสุดอยู่ในระดับสีม่วงส่งผลกระทบกับทุกคนในพื้นที่อย่างรุนแรง ย้ำเตือนประชาชนในพื้นที่งดออกจากบ้านหรืออาคารหากไม่จำเป็นm7wJzn.jpg
m7wLxg.jpg
m7wenW.jpg
เช้านี้พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือจมอยู่ใต้หมอกควันที่สถานการณ์วิกฤติรุนแรงที่สุดในรอบปีแล้ว ทั้ง 8 จังหวัดค่ามลพิษสูงสุดเป็นสีแดงที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อย่างรุนแรง โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ เช้านี้ขึ้นมาอยู่อันดับ 1 ของโลกสำหรับหัวเมืองที่ม่ค่ามลพิษสูงที่สุด และอยู่ในระดับสีม่วงที่วิกติหนักส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ทุกคนอย่างรุนแรงด้วย m7wyW2.jpg
m7wFK1.jpg
เมื่อเวลา 8.00 น. เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองใหญ่ที่มีมลพิษทั่วโลก รายงานว่าจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นแท่นอันดับ 1 เป็นหัวเมืองที่มีค่ามลพิษทางอากาศสูงที่สุดต่อเนื่องอีกวัน ดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้สูงถึง 202 US AQI ถือว่าอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายอย่างมากกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แล้ว
ส่วนข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษเช้านี้พบว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 8.00 น. ที่ศูนย์ราชการตำบลช้างเผือกวัดได้ 113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 223 AQI ที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง วัดค่า PM 2.5 ได้ 106 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 206 AQI ที่ ดอยสุเทพ ยังไม่อัพเดทข้อมูล ที่ ต.หางดง อ.ฮอด 143 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 253 AQI ขณะที่ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว ตอนบนของจังหวัดเชียงใหม่ สูงสุดของเชียงใหม่อยู่ในเกณฑ์สีแดง ซึ่งเกิดไฟป่ามากสุดของเชียงใหม่ ค่า PM2.5 พุ่งสูงขึ้นมาต่อเนื่องวัดได้ 331 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 441 AQIm7wIAy.jpg
m7wMeD.jpg
รายงานจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2566 รอบเช้า จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อนของเชียงใหม่พิ่มาขึ้นจากวานนี้กว่า 1 เท่าตัว โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 100 จุดทั่วจังหวัดจากเมื่อวานนี้ จำนวน 77 จุด เช้านี้ขึ้นมาเป็น 173 จุดเป็นพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ 62 จุดด้วยกัน ส่วนป่าสงวนแห่งชาติ 111 จุด โดยพบไฟป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อยที่เดียวพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 60 จุดด้วยกัน ขณะที่ภาพถ่ายจุดความร้อนจากดาวเทียมของนาซ่า ยังคงแสดงให้เห็นว่าทั่งพื้นที่ภาคเหนือมีจุดความร้อนพุ่งสูงขึ้น รวมทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่รอบภาคเหนือทั้งลาว และพม่ามีจุดความร้อนเพิ่มสูงขึ้นจนภาพแผนที่กลายเป็นสีแดงเถือกเกือบทั้งหมด
m71d39.jpg
m710OJ.jpg
m717ab.jpg
อย่างไรก็ตามวิกฤติหมอกควันที่ถือว่าเข้าสู่ช่วงวิกฤติหนักที่สุดของปีแล้ว ทั้งอำเภอรอบนอก และในตัวเมืงเชียงใหม่ ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่อันตราย จึงต้องเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลตัวเอง และครอบครัว หลีกเลี่ยงการออกมาอยู่นอบ้านหรือนอกตัวอาคารเป็นเวลานาน สวมหน้ากากอนามัยชนิดเอ็น 95 ที่ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ เปิดเครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ เด็กเล็ก คนชรา และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจต้องได้รับการดูแลเป็นพิษ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการประกาศยกระดับมาตรการในการป้องกันดูแล และควบคุมเพิ่มขึ้รจากทางจังหวัด โดยเฉพาะมาตรการด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ที่สำคัญยังไมมีการพูดถึงเรื่องการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินทางด้านมลพิษในอากาศออกมา