จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562ZzRVTE.jpgช่วงเที่ยงวันนี้(12ส.ค.62) จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานทหารจาก มทบ.33 และเทศบาลนครเชียงใหม่ ตลอดจนประชาชนในโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562ZzRXlN.jpgโดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการจัดกิจกรรม และนำจิตอาสาที่เข้าร่วมงานร่วมกันกล่าวคำปฏิญานต่อปฏิญาณเราจะทำความดีด้วยหัวใจต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระฉายาลักษณ์พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงZzRavV.jpgกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯครั้งนี้ มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมมากว่า 1000 คน โดยระยะทางในการดำเนินกิจกรรมประมาณ 500 เมตร ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ หน่วยงานได้จัดเครื่องจักรต่าง ๆ เข้าร่วมขุดลอกคลองนำเศษวัชพืชที่กีดขว้างลำน้ำ ZzRGqS.jpgตลอดจนมีประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันเก็บขยะ ถางหญ้ารอบคันคลองแม่ข่าเป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติร์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงZzRJ8n.jpgทั้งนี้จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เป็นหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำลอง ตามที่สำนักนายกรัฐมตรีได้กำหนดให้จัดกิจกรรม และยังเป็นกิจกรรมที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูจัดการคุณภาพน้ำของคลองแม่ข่าตลอดทั้งสาย ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่