เมื่อเวลา 09.39 น. วันนี้ (20 มิถุนายน 62) หน่วยงานราชการ เครือข่ายภาคสมาคมชมรม และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันจัดพิธีทําบุญเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2562 ครบรอบ 723 ปีเชียงใหม่f9c3ca8014ce3d5216f07c89bcad150d.jpgเพื่อเป็นการสืบชะตาเมืองตามความเชื่อของชาวล้านนาที่จัดทำขึ้นเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย บำรุงขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน เสริมมงคลแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ได้อยู่เย็นเป็นสุข โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีe0e2af6f19b61c895dc1b1f3b2b7ff5b.jpgทั้งนี้ในวันนี้ได้มีการประกอบพิธีพร้อมกันทั้งหมด 10 จุด โดยรอบเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ (พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์) หน่วยพิธีประตูท่าแพ หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่ หน่วยพิธีประตูสวนปรุง หน่วยพิธีประตูสวนดอก หน่วยพิธีประตูช้างเผือก หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ์ หน่วยพิธีแจ่งกะต้ำ48fbf189526c691f27614ba8ca278c8f.jpgสำหรับการจัดงานทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่นี้ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ให้บ้านเมืองพ้นเคราะห์ ไม่ล่มสลาย และทำให้ผู้คนมีความสุขความเจริญ พิธีทำบุญและสืบชะตาเมือง เป็นความเชื่อมาแต่ครั้งโบราณ เป็นประเพณีที่ชาวเชียงใหม่ ทำต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวล้านนา 1cf12d74cca4e1d631fb506bf4e570f2.jpgที่ถือว่าพิธีการสืบชะตาเป็นการต่ออายุให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสิริมงคลทำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ อยู่เย็นเป็นสุข และยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป