จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมเปิดเมือง รับนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้เดินหน้าได้ต่อไป
e6d52083e99a30ccd5be6f5f96e52214.jpg

วันนี้ (14 มี.ค.65) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว ตามโครงการCharming Chiang Mai เพื่อหารือแนวทาง การเตรียมความพร้อม เปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยวร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ครอบคลุมทุกอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้น
97d37a598f7047d899dc89377e76757b.jpg

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เดิมที่ได้มีการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวนำร่องไปแล้ว 5 อำเภอ คืออำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม หางดง จอมทอง และดอยเต่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมที่จะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มอีก 20 อำเภอ รวมครบทั้งหมด 25 อำเภอ ซึ่งจากการทำแบบสำรวจทั้ง 20 อำเภอที่เหลือ แล้วพบว่าทั้งหมดมีความต้องการและมีความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว สถานประกอบการ รวมถึงด้านการแพทย์และสาธารณสุข
c4303923f65919c037e1f61f352a0e41.jpg

โดยจังหวัดเชียงใหม่จะเร่งทำการรวบรวมข้อมูล จัดทำแผนและยื่นหนังสือให้ ศบค. ส่วนกลาง พิจารณาในวันที่ 17-18 มีนาคมนี้ และคาดหวังว่าจะได้รับการอนุมัติให้เปิดเมืองได้ในทุกอำเภอให้ทันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้
5663345d846c3bbe137fdc1b29dea0bb.jpg

เบื้องต้น จังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ให้แก่ประชาชนทุกคนให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในเดือนมีนาคมนี้ ภายใต้โครงการ “ถกแขนเสื้อเตื้อที่ 3 เตรียมฮับลูกหลานปิ๊กบ้านปี๋ใหม่เมือง” นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุ โดยแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ เพื่อรองรับการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว พร้อมจัดทำขั้นตอนการรับนักท่องเที่ยวและการกำกับการอยู่ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 10 ขั้นตอน ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้าจังหวัด จนถึงเดินทางออกจากพื้นที่ โดยเป็นการควบคุมนักท่องเที่ยวภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
3f141605e69101a1fb2a575217b612cb.jpg

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ย 14 วัน ด้วยตรวจแบบ RT/PCR 279 ราย จากการตรวจแบบ ATK 2,756 ราย ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ทำให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างเห็นได้ชัด

b3f021c028fac6de07af56106fe84b87.jpg
06018ea5afe8596fa13bd6f692b6704f.jpg