yvczGl.jpg
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์โค้งสุดท้ายให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง งดซื้อสิทธิ ขายเสียง มุ่งสู่ “การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ”
yvcNfk.jpg
yvcfHE.jpg
yvckSN.jpg
วันนี้ (9 พ.ค. 66) ที่ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป จังหวัดเชียงใหม่ (Big Day) เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเตือน และปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง รวมทั้งพิษภัยของการซื้อสิทธิขายเสียง โดยมี นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้ บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และนายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และภาคีเครือข่ายทั้ง กว่า 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม
yvc3gV.jpg
yvc9CQ.jpg
yvcwtn.jpgโดยภายในกิจกรรมหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวปราศรัย ปลุกใจ รณรงค์ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง และกล่าวเปิดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ได้ร่วมกันหย่อนบัตรเลือกตั้ง ทั้ง 2 ใบ ลงหีบบัตรเลือกตั้ง 2 หีบ เพื่อเป็นการเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ จากนั้นได้ทำการปล่อยแถวขบวนรถ 9 คัน ออกจากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไปตามถนนพระปกเกล้า เลี้ยวซ้ายผ่านถนนราชดำเนิน มุ่งหน้าสู่ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อออกประชาสัมพันธ์รณรงค์กิจกรรมโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป จังหวัดเชียงใหม่ (Big Day) ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ทั้งนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โค้งสุดท้ายของการลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 5 วันเท่านั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่มีสิทธิเลือกตั้ง ขอให้ออกไปทำหน้าที่ของคนไทยใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์นี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ซึ่งคาดหวังว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 มีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 และทุกคะแนนเสียง ต้องเป็นคะแนนที่บริสุทธิ์ เป็นการลงคะแนนโดยอิสระไม่ถูกครอบงำ ไม่มีการซื้อสิทธิ ขายเสียง เพื่อเดินไปสู่เป้าหมาย “การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ”
yvc1og.jpg
yvcKJW.jpg
yvccf2.jpgด้าน นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง รวมทั้งพิษภัยของการซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งการเลือกตั้งถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่เปิดช่องทางให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงได้ตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ ปราศจากการครอบงำ