วันนี้ (1 เม.ย.61) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพร้อมใจ บรรเทาภัยหมอกควัน” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา” โดยได้นำเจ้าหน้าที่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 1,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งได้แบ่งหน่วยจิตอาสาออกเป็นทั้งสิ้น 10 หน่วยกระจายกันทำความสะอาด พร้อมทั้งมีการฉีดพ่นละอองน้ำ ตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดปัญหาภาวะหมอกควัน และเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคี ร่วมไม้ร่วมมือของคนในพื้นที่ด้วย158a8a3502a3cee9e5edc65d6a6d5149.jpg

โดยทาง นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการทีจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้กำลังประสบกับปัญหาด้านมลภาวะ ที่สภาพอากาศมีหมอกควันและฝุ่นละออง ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่มีความเป็นห่วงอย่างมากคือผลกระทบที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวและผลกระทบต่อเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนและจังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นหน้าที่สำคัญของทางจังหวัดที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการแก้ไขปัญหาด้านหมอกควันและไฟป่าก็ได้มีการดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่fb9f3be4ebb0d961a4ab10728ed1242e.jpg
ขณะเดียวกัน ในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม นั้นพบว่ามีจุด hotspot ลดน้อยลงกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงขณะนี้มีจุด hotspot เพียง 400 กว่าจุด เมื่อเทียบกับปีก่อนนั้นพบว่าน้อยลงมาถึง 200 กว่าจุด โดยเฉพาะในช่วงของการรณรงค์ห้ามเผาก็พบจุด hotspot เพียง 160 กว่าจุด ซึ่งน้อยกว่าในช่วงปีก่อนที่มีมากถึง 500 กว่าจุด ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมในส่วนนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมไปถึงประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ที่ช่วยกันดูแล นอกจากนี้ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นนั้นสืบเนื่องมาจากพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่แอ่งกระทะ เมื่อมีมีลมพัดมาก็ส่งผลกระทบให้มีสภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้นด้วย สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือสุขภาพของพี่น้องประชาชน จึงได้ขอความร่วมมือให้ดูแลสุขภาพด้วย786ea1992ce91d9b600d64c56c478fcd.jpg
อย่างไรก็ตามในส่วนของกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ทางจังหวัดได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดขึ้น เพื่อเป็นการทำความสะอาด และลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ โดยมีการทำกิจกรรมลักษณะดังกล่าวพร้อมกันทุกอำเภอ นอกจากนี้ยังมีจิตอาสาในเรื่องของการออกลาดตระเวน และดับไฟป่า พร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดไฟป่าที่จะเพิ่มมากขึ้นe4c05d2ce9170e790f9041b14b4a9a6b.jpg