จังหวัดเชียงใหม่เปิดจุดฟอกปอด หรือเซฟตี้ โซน รองรับประชาชนได้มากกว่า 1 พันคน เพื่อเป็นจุดพักผ่อน และหลบเลี่ยงวิกฤติหมอกควันที่ยังคงวิกฤติ โโยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย คนชรา เด็ก และหญิงมีครรภ์ เริ่มมีผู้เข้าไปใช้บริการแล้ว350d99f72ef597b7926251191c8e0b3f.jpgท่ามกลางวิกฤติหมอกควัน จากไฟป่า และการเาผาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวเชียงใหม่ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝุ่นพิษนานต่อเนื่องมาเกือบ 1 เดือน ซึ่งล่าสดยังมีแนวโน้มว่าคุณภาพอากาศจะเข้าขั้นวิกฤติหนักได้อีกในระยะ 1-2 วันนี้ ข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 14 นาฬิกา ค่ามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีอนุภาคต่ำกว่า 2.5 ไมครอน หรือค่า PM2.5 มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ต.ช้างเผือก อ.เมือง วัดได้ 99 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง วัดได้ 80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องc2c8922fc0e621234f9280c260a24340.jpgทางด้านนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินทุกมาตรการอย่างเข้มข้นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการติดตั้งฝอยละอองน้ำ ทั่วเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะจุดสำคัญของเมืองที่มีนักท่องเที่ยว และประชาชนหนาแน่น อย่างอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ รอบคูเมืองและตามประตูเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งเสน้ทางเข้าออกตัวเมืองเชียงใหม่ มีการติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำและฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ76d5bb29690be425ef180101b8221163.jpgขณะเดียวกันทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิด จุดฟอกปอด หรือ Safety Zone ที่ อาคาร SMEs ในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพื่อให้เป็นพื้นที่ พักผ่อนให้ประชาชนได้เข้าไปผ่อนคลายเพื่อหลบเลี่ยงหมอกควัน โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วย คนชรา เด็ก และหญิงมีครรภ์ สามารถใช้พื้นที่นี้ได้ โดยได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้บริการ และสั่งการให้ทุกอำเภอจัดหาพื้นที่ปลอดภัยในการจัดเป็นพื้นที่เซฟโซนให้บริการประชาชนb54cbcb976f8a5c45f4e39cf74ad1408.jpgจุดฟอกปอด หรือเซฟตี้โซน ที่ อาคาร SMEs ในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สามารถรองรับประชาชนได้มากกว่า 1 พันคน มีการเปิดเครื่องปรับอากาศตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา 21 นาฬิกา และติดตั้งเครื่องฟอกออกอากาศเพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยกับร่างกาย จัดโต๊ะเก้าอี้รองรับ น้ำดื่มสะอาด รวมทั้งห้องน้ำ ที่พร้อมรองรับ ผู้ที่มาใช้พื้นที่พักผ่อน โดยหลังจากที่เปิดจุดฟอกปอด หรือเซฟตี้โซน มาเป็นวันที่ 2 พบว่าเริ่มมีประชาชนมาใช้บริการ บ้างแล้วf4dd265ebdce0e61ff524e81c663c963.jpgหนึ่งในผู้ที่มาใช้พื้นที่ในการพักผ่อนในวันนี้เป็นข้าราชการบำนาญวัย 83 ปี ชาวอำเภอแม่ริม มาใช้บริการเป็นวันที่ 2 แล้วหลังจากที่ทราบข่าวว่ามีการเปิดพื้นที่ เซฟตี้โซน สถานที่สะอาดสะดวกสบาย ตนเองเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ต้องยิ่งดูแลตัวเองมากขึ้น จึงอยากให้ทางสื่อมวลชน และประชาชนรวมทั้งหน่วยงานราชการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบซึ่งสถานที่พร้อมรับประชาชนได้จำนวนมาก รวมทั้งอยากให้เปิดจุดเวฟตี้โซนอย่างนี้ในหลายๆพื้นที่หลายๆจุดที่ปะชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย