“ปลัดจอมแฉ” ชี้รัฐบาลปรับวิธีจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละ 2 รอบ ส่งผลดีช่วยเพิ่มกระแสเงินสดเสริมสภาพคล่องการใช้จ่ายระหว่างเดือน อย่างไรก็ตามยอมรับข้าราชการชั้นผู้น้อยระดับปฏิบัติการเป็นห่วงกังวลเรื่องการหักหนี้สิน%FILENAME%
นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย (ส.ปอ.ท.) แสดงความเห็นกรณีรัฐบาลเตรียมปรับวิธีจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละ 2 รอบว่า โดยส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ดีในแง่ของการเพิ่มกระแสเงินสดให้นำไปใช้จ่ายได้แทนที่จะมีเงินเข้ามารอบเดียวเหมือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามยอมรับว่าข้าราชการโดยเฉพาะชั้นผู้น้อยและระดับปฏิบัติการ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนมีหนี้สินเงินกู้และปกติจะถูกหักจากเงินเดือน ต่างมีความวิตกกังวลว่าจะเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นกับการหักเงินเดือนชำระหนี้สินหรือไม่อย่างไร เช่น สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้ จะยอมให้แบ่งชำระหนี้เป็น 2 รอบด้วยหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งหากรัฐบาลมีความชัดเจนและสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการหักเงินเดือนชำระหนี้สินได้โดยที่ไม่ส่งผลกระทบก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ %FILENAME%
ขณะที่ข้าราชการอีกรายหนึ่ง แสดงความเห็นว่า การปรับวิธีจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละ 2 รอบ นั้น เป็นเรื่องดีหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับมุมมองความคิดของข้าราชการแต่ละคน เพราะบริบทของแต่ละคนแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยระดับปฏิบัติการและมีหนี้สินต้องถูกหักจากเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือน มองว่าการจ่ายเงินเดือน 2 รอบนี้เป็นการทำให้เกิดความยุ่งยาก โดยเฉพาะกับข้าราชการที่มีภาระหนี้สินผูกพันกับเงินเดือน เพราะทุกวันนี้ระบบการหักหนี้สินผูกเข้ากับการจ่ายเงินเดือนอยู่แล้ว จึงหวั่นเกรงว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะทำให้เกิดปัญหาใดๆ ตามมาหรือไม่อย่างไร รวมทั้งยอมรับว่าหากปรับวิธีจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละ 2 รอบแล้ว คงจำเป็นต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการใช้จ่ายเงินตามไปด้วย