จังหวัดลำพูนจัดงาน “ลอง…ลำพูน” เพื่อเร่งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองลอง และให้เกิดการเชื่อมโยงแหล่งผลิตและสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์ของจังหวัดลำพูน ภายใต้แนวคิด “ลำพูน เมืองรองที่ต้องลอง” 01e3687a6904cf75b2b6acaac470e1e1.jpgที่บริเวณมีโชคพลาซ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการเปิดงาน “ลอง…ลำพูน” ภายใต้แนวคิด‘ลำพูน เมืองรองที่ต้องลอง’ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางจังหวัดลำพูนจัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว77ba087e8178b009fd73250fd352fde5.jpgทั้งทางวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม และ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดลำพูนอย่างครบถ้วนทุกด้าน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ นำเสนอเสน่ห์ของจังหวัดลำพูนให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก ลองสัมผัส และ หลงรักเมืองลำพูน อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 88ac69b80f74df77c3ef9094aef6fe8d.jpgซึ่งปัจจุบันจังหวัดลำพูนได้รับโอกาสและความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เพราะมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และการส่งเสริมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง8b8b1f2e34a74c91a7a94886690e90ab.jpg อีกทั้งจังหวัดลำพูนยังได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Culture Experience Destination) เพื่อสร้างมาตรฐานให้เป็นชุมชนการท่องเที่ยวที่มีจุดยืนทางเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่โดดเด่น และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามามากขึ้นได้faf7befe13ba98abcc840246491785d2.jpgภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้าบริการ และผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของจังหวัดลำพูน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ปฏิทินการท่องเที่ยวลำพูนทั้ง 12 เดือน การออกบูทนำเสนอสินค้าเด่นของจังหวัดลำพูน efd7e07f6358e28f280101bbacd3dda6.jpgรวมไปถึงการจำลองหมู่บ้านท่องเที่ยวที่โดดเด่นในจังหวัดลำพูน ที่จะมาสาธิตการผลิตสินค้าและบริการของชุมชนภายในงาน นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของลำพูนมากมาย และ การสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านบนเวทีตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน คือระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม นี้