เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. วันที่ 2 พ.ย.61 ที่บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 5 ศูนย์การค้า เมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นายธนกร สมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดธุรกิจท่องเที่ยว และ นายศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ Assistant General Manager เมญ่า เชียงใหม่ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ebed13db459bca6ebc7bf2f6e9865279.jpg ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และพื้นที่ขนส่งมวลชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมจะต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดเชียงใหม่ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมไปถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแถลงข่าวเป็นจำนวนมากdc33fb12363486401f250eb25c46d07d.jpgโดยทาง นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ หลายแห่ง ทั้งทางด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่รู้จักอันดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่กำลังเข้าสู่ฤดูหนาว และเป็นช่วงไฮซีซั่น ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการโปรโมทจังหวัดและสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและตัดสินใจมาท่องเที่ยวมากขึ้น แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีกระแสข่าวออกมาว่านักท่องเที่ยวชาวเอเชียโดยเฉพาะชาวจีนจะลดลง แต่คาดว่าในช่วงระยะฤดูการลท่องเที่ยวนี้จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอน โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนด้วย9aa3aa1af673a370ea18c4612e00ed69.jpgสำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมของโครงการดังกล่าวจะเริ่มต้นตั้งแต่ ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ทั้งฝั่งผู้โดยสารภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับทาง เมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จะได้จัดกิจกรรมต้อนรับและส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้า caafe2da85b72180f404632eb5c86508.jpgซึ่งกิจกรรมภายในงาน จะประกอบด้วยการแสดงวัฒนธรรม และออกบูธสาธิตกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ เข้าร่วมทำโคม กระทงใบตอง การตัดตุง และการตกแต่งซุ้มประตูป่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและนำของที่ตนเองทำกลับไปเป็นของที่ระลึกได้ นอกจากนี้วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ไนท์ซาฟารีเชียงใหม่ ก็จะมีกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเย็น และระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2561 ณ สถานีขนส่งอาเขต 2 รวมทั้งระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2561 ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่33f97d529b1c512211bd5e888866c569.jpgนอกจากนี้แล้วยังได้จัดให้มีกิจกรรมในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโชเชียลต่างๆ และนิตยสารด้านการท่องเที่ยว , กิจกรรม “รักเชียงใหม่” ในแบบคุณ กิจกรรมที่เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน Facebook เป็น เฟรม “ฉันรักเชียงใหม่ในแบบฉัน” และโฟสต์รูปที่แสดงถึงวิธีการรักเชียงใหม่ในแบบของตัวเอง และแชร์ใน fanpage Chiangmainess ชิงรางวัลต่างๆ มากมาย , กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเชิญชวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จัดโปรโมชั่น ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์) ด้วยการมอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่นำ รูป Profile “รักเชียงใหม่” มาโชว์ae28738894cd5a277d6304946b27814a.jpgซึ่งคาดว่าในฤดูกาลท่องเที่ยว ในช่วงฤดูหนาวที่กำลังมาเยือนนี้ จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไทยเพิ่มขึ้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ฝากทิ้งท้าย เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ช่วยกันการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม และวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์ ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ขาดความรับผิดชอบ ที่สำคัญไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ให้เขาประทับใจอยากกลับมาเที่ยวเชียงใหม่อีกครั้ง