จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง ระดมจิตอาสาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง โดยในปีนี้พบว่ามีอยู่ประมาณ 70 ตัน เป็นผลมาจากการรณรงค์ 1 ครอบครัว 1 กระทง21f2e2a9acae5c0a948fa478cbeece55.jpgเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา(25 พ.ย. 61) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในลำน้ำปิง จากเทศกาลยี่เป็ง หรือเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ “จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง” 9f0a9e1fb47091a6edb165e30fef26f5.jpgที่ด้านหน้าประตูระบายน้ำป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนำหัวหน้าส่วนราชการ กำลังพลทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 หน่วยงานที่เกี่ยวของ และประชาชนจิตอาสา ช่วยกันเก็บกระทงไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสีย และพัฒนาลำน้ำปิงให้กลับมาสะอาด โดยในปีนี้พบว่ามีซากกระทงลอยมารวมกันที่ด้านหน้าประตูระบายน้ำป่าแดด หลายแสนชิ้น กินพื้นที่ประมาณ 3,700 ตารางเมตรa9bd35aab8cf7fa93a6b7a40f9d47ea6.jpg น้ำหนักรวมประมาณ 70 ตัน ซึ่งร้อยละ 95 เปอร์เซ็น ทำจากวัสดุธรรมชาติ ร้อยละ 4.5 เปอร์เซ็น ทำจากวัสดุโฟม ร้อยละ 0.5 เปอร์เซ็น ทำจากวัสดุอื่นๆ เช่น ขนมปัง60dc683962bae4d54b348f9ace6a40c6.jpgทั้งนี้พบว่า เศษซากกระทงในปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมากว่าครึ่ง ที่สามารถเก็บไปทิ้งทำลายได้ประมาณ 150 ตัน ซึ่งเป็นผลมาจากจังหวัดเชียงใหม่มีการรณรงค์ให้ประชาชนลอยกระทง 1 ครอบครัว 1 กระทง และยังมีการจัดงานลอยกระทงขึ้นหลายจุดในจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องลอยกระทงในลำน้ำปิงเพียงจุดเดียว65d770445f125c8001385f1f19c24def.jpg