เชียงใหม่หมอกควันยังคลุมทั่ว ฝุ่นPM2.5 พุ่งสูงเกินมาตรฐาน ขณะที่คณะแพทยศาสตร์ มช.ออกคลิปวิดีโอแจ้งเตือนพิษภัยและการดูแลป้องกันตัวเอง ชี้กระทบสุขภาพทั้งระยะสั้นระยะยาว ทำเสียชีวิตเฉียบพลัน ก่อมะเร็งปอด
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้(13 ก.พ.62) สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ยังคงถูกปกคลุมด้วยหมอกควันหนาทึบตลอดทั้งวัน 6d1ac1b110f4b6721268531294eb71ef.jpgโดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษในตำบลช้างเผือก,ตำบลศรีภูมิ และตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น.อยู่ที่ 93 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,91 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 85 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ โดยเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จนอยู่ระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ7270b873b3ec04c5307cdfdd39c0cdd5.jpgขณะที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) จัดทำคลิปวิดีโอเพื่อแจ้งเตือนภัยมลพิษทางอากาศและการป้องกันตัวเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ชายชาญ โพธิรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางการหายใจ คณะแพทยศาสตร์ มช. และคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน มช. ระบุว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ในอากาศนั้น เมื่อสูดหายใจเข้าไปในปอดแล้วสามารถกระจายไปตามเส้นเลือดและเม็ดเลือดได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว
โดยระยะสั้นนั้น หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีปัญหามลพิษอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5ต่อเนื่องเป็นวัน จะทำให้ระบบต่างๆ ในร่างกายเกิดการอักเสบ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เกิดอาการกำเริบ ส่วนผู้ที่ร่างกายปกติเกิดอาการเจ็บป่วยได้ รวมทั้งอาจเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันได้จากอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด,เส้นเลือดตีบ.ความดันโลหิตสูง หรือเกิดติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวนั้น หากต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีปัญหามลพิษอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ตลอดทั้งปี จะทำให้มีความเสี่ยงอย่างสูงที่เกิดการเจ็บป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพอง,โรคความดันโลหิตสูง,โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือผนังหลอดเลือดเสื่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด ซึ่งมีข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการจากทั่วโลกที่ยืนยันในเรื่องนี้4d7456341f07b9b177f8bf360b9a34c6.jpgสำหรับการสังเกตความรุนแรงของสถานการณ์นั้น ศาสตราจารย์นายแพทย์ชายชาญ ระบุว่า สามารถสังเกตได้อย่างง่ายด้วยการมองระยะไกลหากไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตามปกติหรือขุ่นมัว ให้พึงตระหนักว่าน่าจะกำลังมีปัญหามลพิษอากาศ หรือตรวจสอบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น www.cmaqhi.org ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเครื่องมือแจ้งเตือนคนเชียงใหม่ เป็นต้น80bef83c5c8bef3d91f3d8a25f59bbc3.jpgส่วนการป้องกันดูแลตัวเองนั้น เบื้องต้นต้องเริ่มจากตัวเองที่จะต้องไม่เป็นผู้ก่อหรือต้นเหตุของปัญหา โดยหากเกิดสถานการณ์ปัญหาขึ้น สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการเลี่ยงออกทำกิจกรรมนอกตัวอาคาร หากจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากชนิดที่ป้องกันฝุ่นPM2.5ได้และต้องสวมใส่อย่างถูกวิธีด้วย ขณะที่หากอยู่บ้านช่วงที่มีปัญหามลพิษอากาศ ถ้าเป็นไปได้ควรติดตั้งเครื่องฟอกอากาศไว้ด้วย เพราะจากการทดสอบพบว่าฝุ่นละอองในอากาศในอาคารและนอกอาคารแทบจะไม่แตกต่างกัน โดยเครื่องปรับอากาศไม่สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ด้วย.