e2122ea172c59de0bb4376e76e23579b.jpg
4133caa160394c7b2467d0a03df5d166.jpg
ชาวบ้านขัวโก ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กว่า 360 หลังคาเรือนที่ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน จ่ายเงินค่าน้ำทุดงวด แต่กรรมการไม่นำเงินไปจ่ายค่าไฟฟ้าค้างค่าไฟฟ้าเป็นเวลา 1 ปีเงินร่วม 3 แสนบาทอ้างเอาไปจ่ายเงินกู้นอกระบบ เรื่องแดงเมื่อการไฟฟ้าจะตัดไฟและประสานไปทางเทศบาลเพื่อช่วยทวงค่าไฟ ก่อนจะตัดไฟและผู้ใช้น้ำอาจะไม่มีน้ำใช้ ล่าสุดตัวแทนชาวบ้านเข้าแจ้งความกรรมการชุดเก่ายักยอกทรัพย์เตรียมประสานหาทางแก้ไข พบพิรุธเงินเข้ากระเป๋าส่วนตัวไม่เข้าบัญชีประปาหมู่บ้านมานานจนถูกปิดบัญชีไปแล้ว41051c937c1ef8cef1a87fe533ba1443.jpg
1055c256a6fb032ecb593cc922a5b4e9.jpg
ชาวบ้านขัวโก ต.สันผัเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่กว่า 360 หลังคาเรือน ร้องทุกข์ผ่านทางสื่อมวลชนให้ช่วยเหลือ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ และหาทางแก้ไขปัญหา หลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งว่าจะตัดไฟฟ้าของประปาหมู่บ้าน เนื่องจากค้างค่าไฟมาเป็นปีเป็นยอดเงินเกือบ 3 แสนบาท จนทาง กฟภ.เชียงใหม่ เข้าร้องกับเทศบาลตำบลสันผีเสื้อให้ช่วยกันตรวจสอบ และหาทางแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะมีการตัดไฟ และไม่สามารถผลิตน้ำประปาจ่ายให้ชาวบ้านกว่า 360 หบังคาเรือนได้6dafb0dc3a0b690d451a655985e3126b.jpg
aa480c5280155d5baa3e72eb75bc9f5e.jpg
0c38a61e031920fc639bb8dd47d201e8.jpg
สืบเนื่องมาจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านขัวโก ได้ตั้งประปาหมู่บ้านขึ้นมางแต่ปี 2537 เพื่อใช้ในชุมชน โดยมีคณะกรรมการประปาหมู่บ้านเข้ามาช่วยบริหารจัดการและดูแต่อเนื่องมานานจนคณะกรรมการชุดล่าสุด ที่มีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานฯ ที่เข้ามาเมื่อปี 2561 ก็บริหางานต่อกันเป็นปกติ มีการเก็บค่าน้ำประปาตามบ้านเรือนเป็นปกติชาวบ้านมีน้ำใช้ และจ่ายเงิยค่าน้ำทุกดือน แต่ก่อนจ่ายเงินสดผ่านมาเจ้าหน้าที่ของประปาหมู่บ้าน แต่ช่วงหลังพอเริ่มมีการใช้วิธีโอนเงินกลับพบว่าบัญชีที่รับโอนเงินเป็นบัญชีของภรรยาผู้ใหญ่บ้านที่เป็นประธานกรรมการประปาหมู่บ้านขัวโก แต่ก็ไม่ได้เอะใจเนื่องจากยังใช้น้ำประปาได้เป็นปกติ480d6f4521cefbb71f21283597f51c39.jpg
7c286523ad761b05b278b05ca46a0158.jpg
173f569dbba37c932ed6e4365ef8f026.jpg
จนกระทั่งเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเรื่องมาแดงขึ้นเมื่อ กฟภ.เชียงใหม่ มาขอให้ทางเทศบาลตำบลสันผีเสื้อช่วยทวงเงินค่าไฟของประปาชุมชนดังกล่าวที่ค้างจ่ายมา 9 เดือนด้วยกันเป็นเงินล่าสุด 283,067.82 บาท โดยที่ผ่านมาคณะกรรรมการชุดเดิมที่บริหารนั้น เคยได้รับการประสานติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่ กฟภ.หลายครั้งในการตัดกระแสไฟฟ้าเนื่องจากค้างชำระ แต่มีการนำเงินมาขอผ่อนจ่ายครั้งละ 5,000-10,000 บาทเพื่อขอไม่ให้ตัดกระแสไฟฟ้า ต่อเนื่องมาจากเกิดการค้างชำระนาน 9 เดือน และทาง กฟภ.ให้โอกาสอีกเพียง 1 เดือนในการหาเงินมาชำระed17b37130fd6460fc123028266aa4e6.jpg
550ef050d6ae79d0a2602be695d99ff8.jpg
521e9a105d161cc65a30b4506dc9fcb5.jpg
ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลสันผีเสื้อได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยสอบถามไปยังกรรมการชุดเก่า ได้รับคำตอบว่าค้างค่าไฟฟ้าจริง แต่ด้วยเงินรายได้ที่รับมาจากค่าน้ำประปาของชาวบ้านนั้นได้นำไปจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ ที่ได้ไปกู้นอกระบบมาเพื่อปรับปรุงพัฒนา และซ่อมแซมในการทำประชาหมู่บ้าน แต่ไม่เพียงพอ จนกระทั่งไม่สามารถจ่ายค่าไฟได้ดังกล่าว เมื่อสอบถามไปว่ามีหลักฐานการเก็บเงินค่าน้ำจากชาวบ้าน หรือเอกสารใดๆ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแม้แต่ไปกู้เงินนอกระบบมานั้นก็ไม่ได้รับคำตอบหรือนำหลักฐานมาแสดงต่อเทศบาลหรือกับชาวบ้านได้8b093513b92091aa1a862f457fc2942c.jpg
e1272de38438cfaf4c64435849009043.jpg
0c98b27952d11331ad125dfe9a7c0934.jpg
ตอนนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนแล้ว โดยล่าสุดข้อมูลที่ได้รับการส่งต่อจากคะกรรมการชุดเก่ามีเพียงหลักฐานการเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำกว่า 360 รายได้เงินค่าน้ำประปาเดือนล่าสุด 79,601 บาท ส่วนหลักฐานอื่น ทั้งเรืองของเอกสารรายรับรายต่าย บัญชีธนาคาร หรือยอดเงินคงเหลือจากการบริหารจัดการไม่มีมามอบให้ ชาวบ้านจึงได้ลงมติให้ตัวแทนเข้าแจ้งความกับคณะกรรมการชุดเก่าเมื่อวันที่ 18 พฤษถาคมที่ผ่านมา ที่ สภ.แม่ปิง เจ้าของพื้นที่ ในข้อหายักยอกทรัพย์
อย่างไรก็ตามตอนนี้ปัญหาที่ชาวบ้านวิตกกังวลมาที่สุดคือหากการไฟฟ้ามาตัดกระแสไฟก็จะไม่สามารถผลิตประปาให้กับชุมชนได้ และผู้ช้น้ำจะได้รับคามเดือดร้อนอย่างหนัก273433348bb3009e5077381527f84434.jpg
65313fbe1d050760b8d42b72804caa35.jpg5907dddae09ad7ce482f44c1e01f6cab.jpg
ด้านนางสาวแสงหน้า อินต๊ะ ชาวบ้านขัวโกและเข้ามาเป็นกรรมการประปาชุมชนชุดใหม่เปิดเผยถึงสาเหตุที่ชาวบ้านต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาเนื่องมาจากความไม่โปร่งใสในการบริหารงานของกรรมการชุดเก่า ที่ชาวบ้านไม่เคยรับทราบ ทั้งเรื่องของการค้างค่าไฟฟ้านานถึง 9 เดือน รายได้ที่จัดเก็บไปหายไปไหน เข้ากระเป๋าใคร หรือแม้แต่เรื่องของการกู้เงินนอกระบบจำนวน 9 หมื่นบาท ที่อ้างว่านำมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน และต้องนำเงินไปจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบจนไม่มีเงินจ่ายค่าไฟฟ้า ก็ไม่ได้มีการขอมติจากชาวบ้านหรือมีที่มาที่ไปที่ได้รับความเห็นชอบจากชาวบ้านด้วย และจากรายได้ที่เก็บได้ในเดือนล่าสุดยอดรวมประมาณ 79,000 บาท ซึ่งแต่ะเดือนจะเสียค่าไฟประมาณเดือละ 30,000 บาท ค่าบริหารจัดการและค่าจ้างคนจดมิเตอร์ คนเก็บค่าน้ำ และคนเฝ้าอีกประมาณ 2 หมื่นบาท 0fd77c734ef0c20d2c66a2090b059285.jpg
241d8ff23b1d75c25b248b64e970711c.jpgซึ่งหากเป็นเชนนั้นแล้วก็จะเหลือกำไรต่อเดือนประมาณ 2-30,000 บาท เพื่อนำเข้าบัญชีของประปาหมู่บ้าน เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการต่างๆ แต่กลับไม่มีเอกสารใดๆเลย จึงอยากให้กรรมการชุดเก่าออกมาชี้แจงแต่ก็ไม่เคยมาชี้แจงตามนัดเลยสักครั้ง ตอนนี้อยากให้เพียงแต่ไปจัดการชำระค่าไฟฟ้าที่ค้างไว้ก่อนที่ชาวบ้านจะถูกตัดไฟ และไม่สามารถผลิตน้ำประปาจ่ายให้กับาวบ้านในพื้นที่ได้จะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
aac81d9e3cde404f51c115aba7cb7f1c.jpg
นายเจริญ แผ่นฟ้า ชาวบ้าน ขัวโก เลยว่าตอนนี้ได้ขอความอนุเคราะห์ไปทางเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ และทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ลงมาช่วยเหลือในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านในตอนนี้448508aab906c018df05f372ab17c616.jpg
ขณะที่นางเพ็ญสิณีย์ มูลเมือง ชาวบ้านขัวโก ซึ่งใช้ประปาหมู่บ้านมากว่า 16 ปีไม่เคยมีปัญหากับการใช้น้ำเลย ค่าน้ำประปาชาวบ้านก็จ่ายเงิน และได้ใช้น้ำเป็นปกติ โดยไม่เคยเอะใจว่าเกิดปัญหาเรื่องการเงินกับประปาหมู่บ้าน จนเรื่องมาแดงที่ กฟผ.เชียงใหม่ มาทวงค่าไฟฟ้าจึงทราบว่ามีการค้าชำระค่าไฟจำนวนมาก จึงอยากให้ทางจังหวัดมาช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วย